Recent Posts

تخريب خانه‌های بهائيان به منظور راندن آنها از يک روستا در ايران

, , No Comment

خبری از سرویس خبری جامعه ی جهانی بهائی حاکی از اینکه خانه‌های قريب پنجاه خانوار بهائی در يک روستای دورافتاده در شمال ايران در ادامه ی تمهيدها برای بيرون راندن آنها از منطقه تخريب شده&hellip

Read Post →

بیانیّه نخست وزیر کانادا

, , No Comment

نطق نخست وزیر کانادا به مناسبت سالگرد انتخابات سال گذشته در ایران که موجب سقوط بیشتر وضعیّت حقوق بشر در ایران گشت. متن صحبت به فارسی را در اینجا بخوانید و به اینگلیسی در اینجا

Read Post →

بهائی بودن در جمهوری اسلامی جرم است

, , 1 Comment

پنجشنبه ۱۷ تير ۱۳۸۹ گزارش روز از نقض حقوق شهروندان بهائی در ایران f.ghazi(at)roozonline.com فرشته قاضی. شهروندان بهایی که هفته گذشته منازل متعلق به آنها در روستای ایول مازندران توسط  لودر و کامیون تخریب شد،در&hellip

Read Post →