Recent Posts

محاکمه یاران تحت آئین دادرسی کیفری ایران

, , Comment Closed

محاکمه یاران تحت آئین دادرسی کیفری ایران “عدالت الهی” یا بی‌عدالتی به عنوان آئین دادرسی بخش نخست “عدالت اسلامی،” دادرسی، محلّ دادرسی، تعقیب کیفری و کیفرخواست اثر: دکتر کریستوفر باک محاکمهء یاران ایران، که “جلسهء&hellip

Read Post →

از زندانی های بهایی دفاع کنیم

, , No Comment

  فريبا داوودي مهاجر‏ فشارهای سیاسی و امنیتی و قضایی بر روی بهاییان وارد فاز نگران کننده ای شده است و دولت میخواهد دیگر هیچ فردی جرات دفاع از حقوق شهروندی بهاییان را نداشته باشد&hellip

Read Post →

حکومت ایران، نه یاران، در دادگاه افکار عمومی جهان محاکمه می‏شوند

, , 1 Comment

دریافت نسخه پی‏دی‏اف کریستوفر باک “باور دارم، زیرا بی‎معنی است.” (تناقض ترتولیان)[1] بعد از چندین بار که تاریخ محاکمه تعیین شد، اینک ایران تاریخ دادرسی یاران ایران را برای 12 ژانویه 2010 (22 دیماه جاری)&hellip

Read Post →