Recent Posts

فراخوان بين‌المللی برای آزادی رهبران زندانی بهائيان ايران

, , No Comment

۲۱ خرداد ۱۳۸۹ تصوير هفت مدير زندانی بهائی در راه‌پيمائی ‘اتحاد برای ايران’ در دهلی نو. اين تصوير از ويدئوی اين مراسم برداشته شده است. دهلی نو، هند- در آستانۂ چهارمين جلسۂ دادگاه هفت مدير&hellip

Read Post →

ادامه فشار بر بهاییان مازندران در پی یورش به منزل یک خانواده بهایی

, , No Comment

کمیته گزارشگران حقوق بشر – شش تن از نیروهای امنیتی با معرفی خود به عنوان «مامور دارایی»، وارد منزل قوام‌الدین ثابتیان، شهروند بهایی ساکن ساری شده و به تفتیش منزل و ضبط وسایل شخصی پرداختند.

Read Post →

اعترافات دالگورکی: قصّه‌‌پردازی و هوّیت‌سازی

, , No Comment

ماخذ:‌ fis-iran.org/fa/irannameh Published by reyhaneh on Wed, 07/15/2009 – 14:44 اعترافات دالگورکی(1) داستانی جاسوسی- سیاسی است که نگارش آن به سفیر روسیه در ایران در سال‌های پایانی سلطنت محمّد شاه و آغاز سلطنت ناصرالّدین شاه نسبت داده شده&hellip

Read Post →