اخراج از دبيرستاني

ظلم به کودک بهائی . صدا: پدرام مرندیز – معلم و دانش آموز

, , No Comment

چندی پیش آهنگی در مورد معلم و دانش آموز منتشر شد که هویت هنرمند نامعلوم بود. هنرمند محترم پدرام مرندیز است و ویدیوی ان در یوتیوب است.۰ [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=_Ua3XfSIoRM&feature=email[/youtube] http://www.youtube.com/watch?v=_Ua3XfSIoRM&feature=email منبع

Read Post →