بیت العدل اعظم

پیام بیست و هفتم خرداد امسال از بیت العدل اعظم الهی خطاب به بهائیان ایران

, , No Comment

۲۷ خرداد ۱۳۹۰ ۱۳ شهرالنّور ۱۶۸ احبّای عزیز الهی در مهد امر الله ملاحظه فرمایند ای حبیبان باوفا، (۱) خبر یورش ماٴمورین امنیّتی به منازل بعضی از همکاران مؤسّسۀ علمی آزاد و دست‌گیری جمعی از&hellip

Read Post →