تخریب منارل

مصری‏ها خانه‏های بهائیان را به آتش کشیدند و روزنامه های ایران مفتخر شدند

, , No Comment

خبر زیر را عینا از روزنامه های ایران می گذارم و بعد مطلبی درباره دروغ پردازی های تحلیلیشان می نویسم. جدا از تحلیلهای ناروایی که نشان می دهد دولتمردان ایران از اینجا می خواهند از&hellip

Read Post →

لودرهاى فرهنگى

, , No Comment

پنجشنبه ۸ ژوئيۀ ۲۰۱۰ هما هوشمند ١٣٨٩/٤/١٧ وقتى لودرها وارد روستاى ايول شد در حقيقت اين لودرهاى فرهنگى بودند که وارد اذهان مردم شدند که چرا؟ چرا قوه قضائيه دستور و اجازه تخريب منازل شهروندان&hellip

Read Post →

بهائیان ایول: ارادۀ خلل ناپذير

, , No Comment

۱۳۸۹.۲۱ تیر ژوئیه ۱۲ ۲۰۱۰ ژنو- پیرو تخریب خانه های بهائیان در روستای ایول در ایران –که هفته پیش گزارش شد- داستان دیگری نيز باید روایت شود: داستان روستاییانی که در برابر بی عدالتی هایی&hellip

Read Post →

تخريب خانه‌های بهائيان به منظور راندن آنها از يک روستا در ايران

, , No Comment

خبری از سرویس خبری جامعه ی جهانی بهائی حاکی از اینکه خانه‌های قريب پنجاه خانوار بهائی در يک روستای دورافتاده در شمال ايران در ادامه ی تمهيدها برای بيرون راندن آنها از منطقه تخريب شده&hellip

Read Post →