حبس

صدای آمریکا:حکم سنگین نوید خانجانی

, , No Comment

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=pF3GJ1zO_Os[/youtube]گفتگو صدای آمریکا با صفورا الیاسی، سخنگوی جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی در خصوص حکم 12 سال حبس تعزیری نوید خانجانی   نوید خانجانی، دانشجوی محروم از تحصیل و فعال حقوق‌ بشر از سوی شعبه‌ی&hellip

Read Post →

بیانیه‌ی جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی در اعتراض به حکم ۱۲ سال حبس نوید خانجانی

, , No Comment

۱۲ بهمن ماه ۱۳۸۹ جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی جمعیتی از محرومین به واکنش خردمندانه شما مردم چشم دوخته است. فعالین فرزندان شما هستند، فرزندانی که تبعیض را بر نتابیده و همواره سعی در بهبود&hellip

Read Post →