Tagged By آیین بهایی

رهایی

, , No Comment

آقای سعید رضایی، در سال 2010، در یک مکالمه تلفنی از داخل زندان، با یکی از دوستان خود در خارج از کشور، درباره این دو شعر گفتگو نمودند. درباره شعر «رهایی»   توضیح دادند : زمانی&hellip

Read Post →

هسته اصلی بهاییت، وحدت عالم انسانی‌ست گفتگو با فرهاد ثابتان سخنگوی جامعه بهایی با مقدمه عرفان ثابتی

, , No Comment

۶ خرداد ۱۳۹۱ <!–POSTED IN Pick of the day, اجتماعی, فارسی –> ■ ابراهیم مهتری <!– –> مقدمه از عرفان ثابتی: آیین بهایی در میانه قرن نوزدهم در ایران و از درون جنبش بابی برخاست&hellip

Read Post →