Tagged By قبرستان بهاییان

پلمپ قبرستان بهاییان در آستانه نوروز در کرمان

, , No Comment

ماخذ: bahaicamp.com به گزارش کمپین نه به آزار وزندان هموطنان بهایی: قبرستان بهاییان کرمان(گلستان جاوید) توسط مقامات شهرداری به بهانه های واحی از جمله قانون مجازات اسلامی و بهداشتی پلمپ گردید. بنا به گزارش های&hellip

Read Post →