Recent Posts

اخراج نگین سیاحی از دانشگاه

, , No Comment

هنوز اندکی از اخراج دو دانشجوی بهایی در دانشگاه ساری نگذشته بود که نگین سیاحی نیز از این دانشگاه اخراج شد. این دانشجو در ترم 2 رشته مهندسی کشاورزی دانشکده علوم طبیعی و کشاورزی دانشگاه…

Read Post →

بیانیّۀ خانم کاترین اَشتون به نمایندگی از سوی اتحادیۀ اروپا در مورد ایران

, , No Comment

شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۸۹ (۱۲ ژوئن ۲۰۱۰) شورای اتحادیّۀ اروپا، بروکسل Mrs. Kathrine Ashton – خانم کاترین اشتن بیانیّۀ نمایندۀ عالی، خانم کاترین اشتن از سوی اتحادیّۀ اروپا در مورد ایران از زمان انتخابات ریاست…

Read Post →

ادامه فشار بر بهاییان مازندران در پی یورش به منزل یک خانواده بهایی

, , No Comment

کمیته گزارشگران حقوق بشر – شش تن از نیروهای امنیتی با معرفی خود به عنوان «مامور دارایی»، وارد منزل قوام‌الدین ثابتیان، شهروند بهایی ساکن ساری شده و به تفتیش منزل و ضبط وسایل شخصی پرداختند.

Read Post →