بهائیان را فراموش نکنید

, , Leave a comment

بهائیان را فراموش نکنید[1]

یازدهم می 2015

نوشته دکتر اس. راب سبحانی

ترجمه مهرداد جعفری

باید رئیس جهمور امریکا، باراک اوباما و همکاران ایشان در اجرای خط مشی اهداف بین المللی امریکا را مورد ستایش قرار داد که سعی مینمایند که مسئله مسأله بغرنج برنامه هسته ای کشور ایران را به نتیجه مثبتی دلخواه برسانند. گرچه بسیاری از خبرگان و کارشناسان معتقدند که ایران مسلح به سلاحهای هسته ای خطری جدی برای امنیت جهانی میباشد ولی اظهارات آقای اوباما کاملاً منطقی است که بکار گرفتن قوای نظامی برای حل نمودن این مسئله لگام گسیخته نه به نفع ایالات متحده امریکاست و نه به نفع مردم ایران است.

گرچه میتوان تصور نمود که اقدام و روش محتاطانه رئیس جمهور برای کم کردن تدریجی برنامه های هسته ای ایران بسیار عاقلانه است ولی از اعضاء گنگره امریکا هم انتظار میرود که  با کاخ سفید همکاری نمایند تا بتوان ماهرانه قرار دادی نهائی با ایران بانجام رسانید که در برگیرنده ارزش ها و شالوده اساسی خط مشی سیاست خارجی امریکا یعنی رعایت حقوق بشر و آزادی عقیده و دیانت باشد.
امروز هفتمین سالروز مسجونیت هفت نفر از گروه موقتی مدیران جامعه بهائی ایران است که دو نفر از ایشان از بانوان و بقیه از آقایان هستند که به بیست سال زندان محکوم شده اند. طولانی ترین زندانیان عقیدتی در ایران. چون جامعه بهائی هیچ نوع رهبری روحانی در جامعه خود ندارد امور جامعه بدست گروهی انتخاب شده از جامعه رتق و فتق میشود که این گروه هفت نفری دسته جمعی که در زبان فارسی به – یاران- مشهورند بطوری جمعی و غیر رسمی اداره جامعه را بر عهده داشتند.

دلیل اصلی اینکه چرا حکومت اسلامی آیت الله علی خامنه ای مصمم به ستیزه گری بر علیه این اقلیت مذهبی است که حدوداً شمارشان سیصد هزار نفراست و بنفسه بزرگترین گروه اقلیتی است که در تمام نقاط ایران زندگی میکنند، احکام و پیام دیانت بهائی است که  مورد لعن و انزجار دولتمردان حکومت اسلامی قرار گرفته.

بعنوان مثال تساوی کامل اجتماعی و اقتصادی رجال و نساء از اساسی ترین احکام دیانت بهائی است. در مسأله تعلیم و تربیت در حقیقت دیانت بهائی مصراّ اولویت را همواره به دختران میدهد. البته این طرز تفکر صد در صد مخالف آنچه است که امروز در جمهوری اسلامی اِجرا میگردد. در باره ازدواج، طلاق و قانون ارث هم بانوان در مقام و رتبه پائین تری از مردان قرار دارند.

یکی دیگر از احکام دیانت بهائی باعث رنجش دولتمردان کشور ایران میشود رابطه نفوس با خالق و پرودگارشان می باشد که بهائیان معتقدند هر نفسی میتواند بطور مستقیم بدرگاره الهی دعا نمایند و احتیاجی به واسطه ای بعنوان روحانی مذهبی ندارند. برای دهه های متوالی روحانیون ایران خویش را داخل زندگی خصوصی مردم نمودند که بتوانند قدرت لازمه را بعنوان مفسر منحصر قران به خود اختصاص دهند. این دلیلی است که هنگامیکه دیانتی پیشرفته ظاهر میشود و اظهار میدارد که امروزه احتیاجی به کسی نیست که کلام الهی را تفسیر نماید همانند دشنه ای تصور میشود که در قلب قدرت روحانیون فرومیرود.

تعلیم و تربیت همگانی هم یکی دیگر از احکام اساسی دیانت بهائی است. بهائیان معتقدند که نادانی و جهالت حقیقتاً مانع پیشرفت بشر است. مجدداً این هم حکمی است که صد در صد مخالف آن چیزی است که در دوران طولانی روحانیون ایران عملاً با وسایل و طرق مختلفه نشان دادند که مخالف تحصیل علوم غیر مذهبی هستند. حقیقتاً یک جامعه بی دانشی  را بوجود آوردند که خودشان بتوانند تمام جزئیات زندگی مردم را بمیل خود تعبیر و تفسیر نمانید. مسلماً این روش مناسبی است برای  حکومتی است که تشنه قدرت است. باعث تعجب نیست که مشاهده نمود که  بهائیان در ایران که از حق تحصیل در تمام مراحل محروم شده اند کسب علم و دانش را مخفیانه و زیر زمینی کنند .

حکم رعایت عدالت یکی دیکر از احکام دیانت بهائی است. اهمیت این حکم بنحو زیبائی در چند هفته گذشته به نمایش گذاشته شد هنگامیکه اعضای سابق گنگره امریکا جیم موران (Jim Moran)، عضو حزب دمکرات (از ایالت ویرجینا) وفرانک ولف  (Frank Wolf) همچنین عضو حزب دمکرات ( از ایالت ویرجینا) مورد قدردانی و سپاس “مرکز عدالت طاهره” که موسسۀ ای است غیر انتفاعی و از اصول تعالیم دیانت بهائی الهام گرفته  به حمایت و محافظت دوشیزگان و بانوانی مهاجر که بدنبال احقاق حق خود  در امریکا  در موارد تبعیض و  خشونت جنسی میباشند میپردازد قرار گرفتند. از قضای روزگار “طاهره” که خود بدنبال عدالت بر علیه تبعضی که روحانیون ایران در قرن نوزدهم در ایران اعمال میداشتند بود حال بسیار سربلند است که مشاهده نماید که مؤسسه ای بنام وی تأسیس گشته و با همکاری گنگره امریکا نه تنها برای بانوان ایران بلکه برای تمام بانوان جهان سعی در گسترش عدالت را دارد.

آقای اوباما همواره مدافع ارزشهای والای انسانی بوده و بعنوان سازمان دهنده جامعه به دفاع نفوسی پرداخته که در حاشیه بوده و صدائی در همان جامعه نداشته اند. ایشان با بیانی شیرین و فصیح همواره نیاز به احترام به رعایت حقوق بشر را متذکر شده . یکی از تازه ترین آنها نکوهش ایشان از روش ناهنجار افراد پلیس بعضی از شهرهای بزرگ امریکاست. بر این اساس بنظر میرسد که بهتر است که کنگره امریکا در مورد مذاکرات هسته ای با دولت ایران  به هم پیمان رئیس جمهور، آقای اوباما گردد. اگر دولت ایران در مذاکراتش بر برداشتن تمامی تحریم های اقتصادی برای توقف تدریجی برنامه هسته ای خویش پا فشاری میکند، گنکره هم باید اصرار نماید که تمامی تبعیضات بر علیه جامعه بهائی برداشته شود. در حقیقت کنگره نباید تنها به گرفتاری های بهائیان اکتفا نماید بلکه باید اصرار ورزد که حکومت ایران تمامی حقوق حقه تمامی شهروندان ایرانی را محترم شمرده و رعایت نماید. همانطوری که گروه مذاکره کننده گان آقای اوباما عادلانه تقاضا دارند که حکومت ایران باید بدون هیچ قید و شرطی اجازه دهد که از تمام مراکز هسته ای ایران بدون اطلاع قبلی بازرسی شود. دلیلی دیگری در دست نیست که کنگره نسبت به دسترسی به تمامی زندان ها و ملاقات و بررسی شرایط زندانیان ایران پا فشاری نداشته باشد و آنرا جزء مفاد عهد نامه نگجاند.

دردوران سفرش، (حضرت) عبدالبهاء فرزند مؤسس دیانت بهائی به ایالات متحده امریکا در سال 1912 میلادی در مناجاتی در باره امریکا دعا فرمودند که ” این ملت محترم را تأئید فرما که عَلَم وحدت عالم انسای را بلند نموده و به استقرار صلح اعظم پردازند”[2]. اعضا گنکره باید باید با رئیس جمهور در جهت خط مشی وی در احترام به آزادی ادیان با ایشان همکاری نماید، نه اینکه در گنجاندن این نکته در متون تمام معاهده های خویش با دولت روحانیون ایران با مخالفت با وی پردازند.[3]

 


1. برای اصل این مقاله به انگلیسی مراجعه کنید به  thehill.com

. ترجمه تحت الفظی بیان مبارک حضرت عبدالبها. برای نسخه کامل انگلیسی این مناجات مراجعه کنید به[2] http://reference.bahai.org/en/t/ab/PUP/pup-27.html.utf8?query=Confirm|revered|nation|upraise|standard|oneness|humanity%2C|promulgate|most|great|peace&action=highlight#gr5

 

. نویسنده این مقاله، دکتر سبحانی مدیر عامل شرکت اصلی کاسپین میباشد که مدیریت شرکتهای مختلفی را در امور تجارت بین المللی، ، انرژی ، توسعه امور بنیادی و زیر بنائی، تکنولوژی  و انتشارات بعهده دارد. [3]

 

Leave a Reply