آتش زدن محل کسب

“تابوی ايرانی”؛ فيلم مستندی که بهايی ستيزی و بهايی ‌گريزی را به چالش می‌کشد، مصاحبه ليلا محمودی با رضا علامه زاده، شهرزادنيوز

, , No Comment

علامه زاده معتقد است که پنجاه سال تبليغ ناروا عليه بهائيان توسط متعصبين شيعه، اکثر مردم ايران را بر آن داشته تا خود را از بهائيان کنار بکشند؛ تا حدی که حتی اگر همسايه اند…

Read Post →