بیت العدل اعظم

در انتخابات بهایی چگونه باید رأی‌ داد؟

, , No Comment

ماخذ:‌ www.aasoo.org آرش اَبی زاده درآمد: اعضای شوراهای محلی، ملی و بین‌المللی جامعه‌ی بهائی با رأی‌گیری انتخاب می‌شوند اما این انتخابات ویژگی‌هایی دارد که آنها را از سایر انتخابات دموکراتیک متمایز می‌کند. ابی‌زاده با تأمل بر…

Read Post →

پیام بیست و هفتم خرداد امسال از بیت العدل اعظم الهی خطاب به بهائیان ایران

, , No Comment

۲۷ خرداد ۱۳۹۰ ۱۳ شهرالنّور ۱۶۸ احبّای عزیز الهی در مهد امر الله ملاحظه فرمایند ای حبیبان باوفا، (۱) خبر یورش ماٴمورین امنیّتی به منازل بعضی از همکاران مؤسّسۀ علمی آزاد و دست‌گیری جمعی از…

Read Post →