تخریب محل کسب یا کار

تجارت و اقتصاد با ایران نمیتواند از رعایت حقوق بشر جدا گردد

, , No Comment

منبع: www.theglobeandmail.com نوشته: جفری کَمِرون (1) ترجمه: مهرداد جعفری حال که تحریم های اقتصادی مربوط به مناقشات هسته ای ایران بتدریج بر طرف میشود، بسیاری از کشورهای جهان منتظر شروع عصر تازه ای در روابط سیاسی…

Read Post →