شاهرود

فاجعه‌‌ی شاهرود: تثبیت نابرابری و اضمحلال مشروطیت

, , No Comment

منبع: www.aasoo.org کریم دواتگر در روزهای گذشته، پنجاه حقوق‌دان کانادایی در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه‌ی قضائیه‌ی ایران به تصرف اموال بهائیان توسط دستگاه تحت امر او اعتراض کردند. اشاره‌ی حقوق‌دانان کانادایی به پرونده‎ای است که…

Read Post →