شعر

«به بلندای خیال»

, , No Comment

منبع : saeedrezaee.com شاعر: سعید رضایی در قفس می مانم تا تو پرواز کنی تا که پژواک صدایم باشی در جهانی که صدائی نشنید * من اگر در بندم از صدای زنجیر تو بساز آوازی…

Read Post →

انصاف به مثابه عنقا

, , 1 Comment

  تاکنشان این بهائیان واقعاً بی‎انصافند با آن که پیامبرشان به آنها دستور داده و توصیه کرده که در جمیع موارد انصاف را رعایت کنند، امّا دریغ و صد افسوس که در بسیاری از موارد…

Read Post →

سروده‏ای از آبتین آیینه

, , 1 Comment

آبیتن آیینه پیش کش به هم میهنان ِ  فرزانه ِ بهایی ام از گستره ی دورترین دور ِ گیتی تا پرده ی پهلوی هستی به ویژه: محمود ورقا، دکتر مینو فوآدی و دکتر شاپور راسخ …

Read Post →