معرفی کتاب

«معرفی کتاب «روشنائی

, , 2 Comments

«هنگامیگه جمهوری اسلامی در ایران استقرار یافت گروهی که سالها بدون دلیل نسبت به بهائیان در دل کینه و دشمنی داشتند فرصت و موقعیّت بدست آوردند و به آزار و زندان و قتل و مصادره اموال…

Read Post →