Tagged By ازدواج با محارم

هسته اصلی بهاییت، وحدت عالم انسانی‌ست. گفتگو با فرهاد ثابتان سخنگوی جامعه بهایی با مقدمه عرفان ثابتی

, , No Comment

۶ خرداد ۱۳۹۱ ■ ابراهیم مهتری مقدمه از عرفان ثابتی: آیین بهایی (بهاییت) در میانه قرن نوزدهم در ایران و از درون جنبش بابی برخاست و در گذر زمان به دینی مستقل بدل شد که…

Read Post →