Tagged By بازداشت بهائیان

بهائیت جرم نیست

بازداشت شماری از بهائیان در استانهای اصفهان، البرز و خراسان رضوی

, , No Comment

ماخذ:‌ www.radiofarda.com تاریخ: ۲۶ می ۲۰۱۸ بازداشت شماری از بهائیان در استانهای اصفهان، البرز و خراسان رضوی از یک استراتژی هماهنگ در میان مقامات دولتی خبر میدهد . رادیو فردا به خبرهایی از برخی از زندانیان…

Read Post →