Tagged By حجتیه

بهایی‌ستیزی از حجتیه می‌آید

, , No Comment

جمعه, 03/06/1390 در گفت‌وگو با «مهناز پراکند» وکیل دادگستری آسیه امینی آسیه امینی- دوستی داشتم از یکی از اقلیت‌های مذهبی. سال‌ها پیش، در یک روز بارانی با هم در خیابان‌های تهران قدم می‌زدیم. چتر او…

Read Post →