Tagged By عفیف نعیمی

هشدار همسر زندانی بهایی در خصوص وضعیت سلامتی او بعد از بازگشت به زندان

, , No Comment

ماخذ:‌ persian.iranhumanrights.org الهام خلخی، همسر عفیف نعیمی از اعضای سابق گروه رهبری جامعه بهایی در ایران که روز دوشنبه، سوم اردیبهشت ماه به زندان بازگردانده شد در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت که…

Read Post →