Tagged By محمود صباحی

خداوند آن جا ظهور می‌کند که امکان دادخواهی نیست – مورد علی‌محمد باب

, , No Comment

ماخذ: www.radiozamaneh.com محمود صباحی طبقه‌یِ روحانیت ــــ پاسدارِ وضعِ موجود جامعه‌ی توسعه‌یافته یک نشانه‌یِ بنیادی دارد: در صورت بی‌عدالتی، راه‌‌ها و درهای دادخواهی در آن گشوده است و این خلاف‌آمدِ همه‌یِ آن نشانه‌ها و نسبت‌هایی است…

Read Post →