Tagged By کارت ملی

حکومت ایران از کارت شناسایی ملی به عنوان تبعیض تازه‌ای برعلیه بهائیان استفاده می‌کند

, , No Comment

منبع: www.telegraph.co.uk جوزی انسور برگردان:‌ بهائیان در آئینه مطبوعات حکومت ایران، در یکی دیگر از ضربه‌های خود به اقلیت مذهبی بهائی، از دادن کارت شناسایی ملّی به این گروه مظلوم خودداری و ایشان را از ابتدائی‌ترین…

Read Post →