در باره این پایگاه

دیده بان مطبوعات ایران (iranpresswatch) یک منبع مستقل پژوهشیست که هدفش ثبت مبارزات جامعه بهائیان ایران برای کسب .حقوق حقه مدنی شان می باشد. این پایگاه وابسته به هیچیک از موسسات بهائی نیست. بيشتر بخوانيد…

 

One Response

  1. zagros

    2018/08/12 10:21

    سلام و خستەنباشید
    من از مهابادِ کردستان مزاحمتون میشم .چندی پیش خبری را در مورد یک زندانی بهایی بنام سامان میثاقی نشر کردەبودید.برادر من چند روزی با سمان در قرنطینە ادارە اطلاعات شهرستان مهاباد بودە،اوضاع خوبی ندارە،تو این ایران بزرگ یعنی اینقدر بهایی نداریم کە بتونن دویست میلیون تومان کمکش کنن تا از زندان بیاد بیرون ؟چرا واسە بقیە میلیارد میلیارد کمک میکنن ولی واسە این بیچارە کسی کاری نمیکنە؟باتشکر زاگرس از مهاباد

    پاسخ دادن

پاسخ دادن به zagros لغو پاسخ