Recent Posts

کلامی دوستانه با جناب خامنه‎ای

, , 1 Comment

سمندر جناب خامنه‎ای، رهبر عظیم‎الشّأن ایران  در چند روز گذشته سخنان پرمغز شما در خصوص تغییرات و تحوّلات در رَوَند امور جهان ورد زبانها و نیز خبرگزاری‎ها شده است و الحق جز این نیست که…

Read Post →

کليد واژه ها : جامعه

, , 1 Comment

طبق ماده هجدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر: ” هرکس حق دارد که از آزادی فکر،وجدان و مذهب بهره مند شود، این حق متضمن اظهار عقیده و ایمان است و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای…

Read Post →