فشار بر پیام ولی، شهروند بهایی برای اخذ اعتراف اجباری

, , Leave a comment

منبع:‌ iranwire.com


بنا به گزارش رسیده به «ایران‌وایر»، «پیام ولی» شهروند بهایی ساکن کرج، از طرف ماموران امنیتی برای گرفتن اعتراف اجباری تحت فشار و تهدید قرار دارد و شرط آزادی او را، تن دادن به اعتراف اجباری بیان کرده‌اند. این شهروند بهایی به تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ آیین بهایی، تبلیغ علیه شرع اسلام، ارتباط و همکاری با رسانه‌های خارجی از طریق مصاحبه و ارسال اخبار نقض حقوق‌بشر و تحریک مردم برای ایجاد اعتراضات از طریق فضای مجازی متهم است.

پیام ولی در تاریخ ۲مهر، پس از تفتیش محل کار و منزل مسکونی، توسط ماموران امنیتی در کرج بازداشت شد. در حین بازداشت، پیام ولی از ماموران درخواست ارائه حکم می‌کند و چون ماموران حکمی به نام او نداشتند، آقای ولی مقاومت نشان می‌دهد و موجب می‌شود تا توسط ماموران مورد ضرب‌و‌شتم شدید قرار بگیرد. شدت ضربات به سر و صورت او طوری بوده که پیام ولی در سه روز نخست بازداشت دچار سردرد شدید، سرگیجه و حالت تهوع می‌شود، ولی باوجود درخواست برای معاینه، از اعزام او به پزشک خودداری می‌کنند.

پیام ولی در روزهای گذشته از زندان رجایی شهر به زندان قزلحصار منتقل شده است.

 

Leave a Reply