رأی دادگاه برای هفت مدير جامعۀ بهائيان ايران

, , 1 Comment

گزارش های رسيده از ايران حاکی از «محکوم کردن» هفت رهبر بهائی است.

نيويورک- جامعۂ‌ جهانی بهائی گزارش‌هائی مبنی بر محکوميت هريک از مديران جامعۂ بهائی ايران به بيست سال زندان دريافت کرده‌ است.

اين دو زن و پنج مرد از زمان بازداشت‌شان در بيش از دو سال قبل در زندان مشهور اوين زندانی بوده‌اند. شش نفر از اين جمع در ۲۵ ارديبهشت ۱۳۸۷ و نفر هفتم دو ماه قبل از آنها دستگير شده بود.

بانی دوگال، نمايندۂ ارشد جامعۂ جهانی بهائی در سازمان ملل متحد، گفت: «اگر اين خبر درست باشد، رأی حيرت‌آوری در مورد پروندۂ قضائی هفت انسان بی‌گناه و بی‌آزار داده شده است.»

«بنا بر اطلاعی که ما داريم اين حکم‌ها ابلاغ شده و وکلای آنها در تدارک درخواست استيناف از اين رأی هستند.»

هفت زندانی عبارتند از خانم فريبا كمال آبادى، آقاى جمال الدين خانجانى، آقاى عفيف نعيمى، آقاى سعيد رضائى، خانم مهوش ثابت، آقاى بهروز توكلى و آقاى وحيد تيزفهم. اين گروه پيش از دستگيری به امور اوليۀ اجتماعی و معنوی جامعۀ ۳۰۰۰۰۰ نفرۀ بهائيان ايران، که بزرگ ترين اقليت غيرمسلمان در اين کشور است، رسيدگی می‌کرد.

محاکمۂ آنها در شش جلسۂ کوتاه از روز ۲۲ دی ۱۳۸۸، پس از بيست ماه بازداشت بدون اتهام که در طی آن کمتر از يک ساعت فرصت مشاوره با وکيل را داشتند، آغاز شد و در تاريخ ۲۴ خرداد ۱۳۸۹ به پايان رسيد.

از جمله‌ اتهام‌های وارد به اين جمع جاسوسی، فعاليت‌های تبليغاتی عليه نظام اسلامی و تأسيس تشکيلات غيرقانونی است. آنها تمام اين اتهامات را به طور کامل و به شدت رد کرده‌اند.

http://news.persian-bahai.org/story/232 منبع

 

One Response

Leave a Reply