دفن پیکرهای دو شهروند بهایی بدون اطلاع خانواده توسط ماموران

, , Leave a comment

منبع: iranwire.com

در پی دفن اموات بهاییان تهران بدون اطلاع خانواده‌ها، در روزهای گذشته پیکر دو شهروند بهایی دیگر به نام‌های «طوبی اشراقی» و «مهوش محمودی»، پس از چند روز نگهداری در سردخانه، بدون رضایت خانواده و انجام مراسم مذهبی توسط ماموران در محل قبرهای دسته جمعی گورستان خاوران به خاک سپرده شد.

از ابتدای سال جدید، بهشت زهرا از تحویل اجساد بهاییان به خانواده‌های‌شان خودداری کرده است. فردی به‌نام «مسعود مومنی»، به‌عنوان نماینده بهشت زهرا، ترخیص اجساد بهاییان را از سردخانه، منوط به پرداخت مبلغ سی میلیون تومان کرده است.

مومنی تهدید کرده که در صورت عدم پرداخت مبلغ مذکور، اجساد بهاییان را در محل قبرهای دسته جمعی دفن خواهد کرد. با توجه به اینکه شرط مزبور هیچ مبنا قانونی ندارد، تعدادی از خانواده‌های متوفیان از پرداخت وجه درخواستی خودداری کرده‌اند.

عدم پرداخت مبلغ درخواستی توسط بهاییان موجب شده تا مومنی پیکرهای بهاییان متوفی را بدون اطلاع خانواده‌ها‌یشان، غسل و انجام مراسم مذهبی، در گورستان خاوران دفن کند.

 

Leave a Reply