سلامت بهروز فرزندی، جانباز و آزاده پیرو آیین بهایی که در حال گذراندن محکومیت خود در زندان شیراز است، در خطر است.

, , Leave a comment

منبع: iranwire.com

بهروز فرزندی، آزاده و جانباز بهایی در حالی به سی و سومین سالگرد آزادی خود از اسارت در جنگ ایران و عراق رسیده است که به اتهام پیروی از آیین بهایی در زندان شیراز بسر می‌برد.

دادگاه انقلاب شیراز، فرزندی را به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در جامعه بهایی به ۳۱ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری محکوم کرد. او روز شنبه ۷مرداد۱۴۰۲ پس از یک دوره توقف حکم و انجام معالجات پزشکی، جهت ادامه حکم به زندان شیراز منتقل شد.

این شهروند بهایی که بر اثر موج انفجار ناشی از بمباران هم‌چنین فشارها و سختی‌های متحمل شده در طی دو سال و نیم اسارت تحت درمان پزشکان متخصص اعصاب و روان، داخلی و قلب است، هم اکنون در محیطی نامساعد و پرتنش در بین جمعیت زیادی از زندانیان نگه داشته شده است.

 فشار حاصل از زندان و محدودیت شدید هواخوری در بند، سلامت بهروز فرزندی  را که پیش از زندان جراحی قلب داشته، به خطر انداخته است.  

 

Leave a Reply