لرد آووبری : حکم بیرحمانه

, , Leave a comment

۱۱ اوت ۲۰۱۰

لرد آووبری : حکم بیرحمانه

هفت دهبر بهائی که که ۲۰ ماه گذشته را در زندان تدسناکم اوین به بسربرده اند سرانجام به ۲۰ سال زندان محکوم گردیدند و اتهامشان سرانجام جاسوسی، تبلیغات علیه نظام اسلامی و ایجاد تشکیلات غیر قانونی ذکر شده است.

اعلام این محکومیت به دنبال اجازه به متهمیّن برای یک ساعت مشورت با وکللای خود و پس از چندین حضور مختصر در دادگاه، که در آنها هیچگونه شواهدی روی هیچیک از اتهامات ارائه نگردیده بود، صورت گرفت. برای دیدن هقایق امر به این صفحه: news.bahai.org/story/786 و برای عکس العمل فعالان حقوق بشر به این صفحه: www.hra.org/en/news/2010/08/10/iranfreebahai-leader مراجعه کنید.

امیواریم که در خواستهای آرزوی این ۷ نفر از طرف مقاماتی چون کتی آشتن نماینده والالی امور خارجه اتحادیّه اروپا و نوی پیلای کمیسر والای حقوق بشر سازمان ملل صورت پذیرد۰ آیت الله علی خامنه ای و رژیم او ممکن است با رها نشان داده باشند که به نظرات بقیه دنیا درباره روش آنها در سرکوبی بدون حد و حصر بهائیان هیچ اعتنا نمیکنند ولی باید گفت که محاکمات پنهانی و اتهامات بی اساس برای به زندان انداختن رهبران یک اقلیت کوچک و بی آزار کاری است بس پلید۰

یادداشت: وزیر خارجه جناب ویلیام هیيگ بیانئیه ذیل را صادر کرده است:

از شنیدن خبر ۲۰ سال زندان برای ۷ نفر رهبران روهانی جامعه بهائی ایران بسیار متحیّر گردیدیم۰ این کار نمونه حیرت آوری است از رفتار دولت ایران در ادامه تبعیضات علیه بهائیان۰ بکلی غیر قابل قبول است۰

قوه قضايیه ایران مکرراً نتوانستند نگدانی بین المللی و داخلی را در این باره خثنی کند که این هفت مرد و زن به جز عمل به تعالیم دین خود هیچگونه جرمی ندارند۰ واضحست که از دستگیری تا اجرای حکم، مقامات ایرانی روش لازم خود را مراعات نکرده اند تا چه رسد به مراعات استانداردهای بینالمللی که ایران به آنها متعهد است۰

متهمیّن اجازهٌ تماس واقعی با وکلای خود را نداشته اند و شواهد نشان میدهد که محاکمه نه عادلانه بود و نه شفاف۰ من از مقامات ایرانی موکداً خواستارم که هد درخواست تجدید نظری را درباره حکم صادره مورد بررسی قرار دهند و از تعقیب جامعه بهائی دست برداررند۰ مضافاً از دولت ایران میخواهم اطمینان حاصل کنند حقوق فردی همه ایرانیان بدون هیچگونه تبعیضی کاملاً محفوظ است و دولت در مقابل مسئولیّتهای خود نسبت به شهروندان که در

قانون اساسی منظور گردیده گام برمیدارد.

ترجمه: ایران پرس واچ

منبع :http://www.iranpresswatch.org/post/6353 و

http://ericavebury.blogspot.com/2010/08/savage-sentences.html

 

Leave a Reply