تایید حکم ۶ سال و ۸ ماه حبس رویا ملکوتی، شهروند بهایی

, , Leave a comment

منبع:‌ iranwire.com

دادگاه تجدید نظر در استان خراسان رضوی، حکم بدوی «رویا ملکوتی»، شهروند بهایی زندانی در زندان وکیل آباد مشهد را عینا تایید کرد.

شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی «هادی منصوری»، در ماه مهر، رویا ملکوتی را به‌اتهام «تشکیل دسته یا جمعیت به قصد بر هم زدن امنیت کشور»، به شش سال زندان و بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام»، به هشت ماه زندان محکوم کرد.

با‌توجه به تایید حکم بدوی در دادگاه تجدیدنظر، مجازات اشد یعنی شش سال حبس برای این شهروند بهایی قابل اجرا خواهد بود.

رویا ملکوتی در ۷مرداد۱۴۰۲، پس از دریافت احضاریه و معرفی خود به شعبه ۹۰۳ دادسرای انقلاب مشهد بازداشت و از آن تاریخ تاکنون، در زندان وکیل آباد مشهد به سر می‌برد.

قابل ذکر است که به‌جز خانم ملکوتی، یک شهروند بهایی دیگر به نام «ساناز تفضلی»، در حال گذراندن حکم شش سال و شش ماه حبس در زندان وکیل آباد مشهد است.

 

Leave a Reply