فریبا کمال آبادی و مهوش ثابت دراعتراض به رویکرد ویرانگر حکومت نسبت به بهائیان دست به یک اعتصاب غذای سه روزه زدند

, , Leave a comment

منبع: گلرخ ایرانی

در اعتراض به رویکرد ویرانگر حکومت دست به یک اعتصاب غذای سه روزه برای روزهای ۱۸ ، ۱۹ و ۲۰ آذر ماه میزنیم و خواهان احقاق حقوق شهروندی بهائیان ایران هستیم

بهمن ماه ۱۳۸۷ در شرایطی که هفت نفر اعضای یاران ایران برای ماه ها در سلولهای ۲۰۹ زندان اوین زیر بازجویی‌های سخت بودند نامه‌ای با امضای دادستان کل ایران (آقای قربانعلی دری نجف آبادی) در اختیارشان قرار گرفت. مضمون نامه و توضیحات مسئولین در آن خصوص چنین بود که جامعه بهائی، جمع های یاران ایران و خادمین (گروههای کوچکی که در سطوح ملی و محلی به امور روحانی و اجتماعی چند صدهزار بهائی ساکن ایران رسیدگی میکردند) را تعطیل نمایند و حکومت هم حقوق شهروندی بهائیان را که تا آن زمان سلب شده بود تضمین کند.

ما مهوش ثابت و فریبا کمال آبادی دو تن از آن هفت تنیم. ما هفت نفر طی نامه‌ای از بیت العدل اعظم (مرکز جهانی بهائی درخواست نمودیم که با تعطیلی تشکیلات موجود موافقت نمایند. این درخواست مورد موافقت قرار گرفت و برای اثبات حسن نیت بزدوی سازوکار اداره امور جامعه تعطیل شد. اما حکومت تا امروز که پانزده سال از آن تاریخ گذشته است نه تنها به عهد خود وفا نکرده است، بلکه روزبروز بردامنه سرکوب و فشارها محدودیتها و محرومیتها افزوده و امنیت را بکلی از هموطنان بهائی خود سلب نموده است.

در این مدت دستگیریها با شدت بیشتر ادامه یافته، تا جائی که مرد سالمند ۹۰ ساله دستگیر می‌شود. به خانه زنان سالخورده ستمدیده حمله می‌کنند، اموال بیگناهان مصادره می‌شود، روستائیان از خانه و آشیانهشان رانده می‌شوند، والدین کودکان خردسال بی‌پناه همزمان دستگیر و برای سالیان مدید اسیر زندان میگردند و با نهایت تاسف حتا اجساد مردگان در سردخانه‌ها می‌ماند و مسئولان و بازماندگان به جرم پیگیری از مراجع قانونی برای اخذ مجوز دفن به روال معمول با حکمهای سنگین به زندان افکنده می‌شوند.

با توجه به ملاحظات ،فوق ما که خود شاهد این وعده و نقض آن بوده‌ایم، در اعتراض به رویکرد ویرانگر حکومت دست به یک اعتصاب غذای سه روزه برای روزهای ۱۸، ۱۹ و ۲۰ آذر ماه میزنیم و خواهان احقاق حقوق شهروندی بهائیان ایران هستیم.

فریبا کمال آبادی – مهوش ثابت

آذر ۱۴۰۲ – دسامبر ۲۰۲۳

زندان اوین

 

Leave a Reply