«آزار بهائیان بر مبنای «سناریوی کالت

, , 3 Comments

خبرنامه گویاحامد صبوری – ۱۳۸۹ – ۱۷ شهریور

سناریوی cult حیلهء جدید تئوریسین های ضد بهائی در جمهوری اسلامی ایران برای توجیه ستم های ۳٢ ساله بر بهائیان و ایجاد محملی قانونی برای ستم های آینده بر ایشان است. چنانکه در صدور احکام ٢۰ سال زندان برای هر یک از هفت مدیر جامعهء بهائی ایران، به جای اعتراف به این حقیقت که آنان زندانیان عقیدتی هستند، برای توجیه رفتار ظالمانه باید به اتهامات بی اساسی چون اقدامات «کالتی» علیه امنیت ملّی و جاسوسی و ضدیّت با اسلام متوسّل می شدند.

آقای سید کاظم موسوی کارشناس و فعال مبارزه (!) با دیانت بهائی در مصاحبه ای با عنوان «بهائيت در حوادث عاشوراي ٨٨ نقش راهبري داشت» (١) ضمن تکرار اکاذیب و توهمّات قبلی خود (٢) که پاسخ همهء آنها بارها توسط بهائیان داده شده (٣) سناریوی مزبور را آشکارتر ساخت. هدف این سناریو توجیه و قانونی جلوه دادن سرکوب بهائیان ایران است. این همان سناریویی است که در ادعاهای آقای محمد جواد لاریجانی در ژنو نیز علیه بهائیان مطرح گردید. (٤) آقای لاریجانی با استفاده از فضای مباحثی در غرب راجع به تفاوت مفهوم فرقه های رسمی دینی (sect) با فرقه های غیررسمی (cult) (۵) که بعضاً منفور و خطرناک و غیر قانونی تلقی می شوند، ضمن ردِّ عقیدتی بودن علت ستم هایی که ٣٢ سال است در جمهوری اسلامی بر بهائیان وارد شده و می شود، محرومیّت و مظالم وارده بر ایشان را معلول فعالیّت های کالتی (cult-type) بهائیان ذکر کرد. (٦)

حال نیز آقای موسوی که مانند آقای لاریجانی از متصدّیان تئوریزه کردن و توجیه ستم های وارده بر بهائیان است، می گوید:

«امروزه در فرهنگ سياسي غرب براي فرقه واژه ‏Sect‏ را به کار مي برند و براي مسلک از عبارت ‏Cult‏استفاده مي کنند. در فرهنگ لغت آکسفورد براي واژه ‏Cult ‎‏ تعبيري از شيفتگي و وفاداري نسبت به يک فرد آمده است. اين واژه از دهه ٦٠ ميلادي وارد ادبيات غرب مي شود . به هر حال امروز ما نيز با پديد ‏Cult ‎‏ در کشور خويش مواجهيم.‏.. بايد اشاره کنم تا قبل از شوقي بهائيت به عنوان يک ‏Sect‏ مطرح است اما در دوره شوقي مي بينيم که به تدريج بهائيت به ‏Cult‏ تبديل مي شود. در اين زمان بهائيت به صورت جدي وارد حوزه هاي تشکيلاتي مي شود و سازماني مخرب را تشکيل مي دهد.» (٧)

اما این حیله و رویکرد جدید امثال آقایان لاریجانی و موسوی نه تنها نتوانسته بهائی ستیزی سیستماتیک و مستمر ۳٢ ساله شان را توجیه کند، بلکه ایشان را دچار چنان تناقضات و اعترافاتی نموده است که هم اکاذیب و ادعاهای سابقشان در مورد بهائیان را آشکار و باطل می سازد و هم سناریوی جدیدشان را مهمل و عاطل.

از جملهء این اعترافات آن که امثال آقای موسوی ۱٦٧سال بوده است که دین بهائی را فرقه ای ضالّه منشعب از اسلام معرفی کرده اند امّا حال برخلاف آن برای اثبات سناریوی جدید و «کالت» جلوه دادن آئین بهائی مجبور شده اند بگویند: «فرقه بهائيت نيز يکي از فرق غير اسلامي است چرا که اساسا اعتقادي به اسلام ندارد» (۸) حال آن که دیانت بهائی نه فرقه است و نه کالت، بلکه دین است، و بهائیان به شهادت کتب مقدسه شان تنها گروه دینی غیر از خود مسلمانان اند که اسلام را دین می دانند. (۹) نکتهء جالب در اینجا آن که می گوید: «در دوره شوقي (حضرت شوقی ربانی ولی امر بهائی/۱۹٢١میلادی به بعد) مي بينيم که به تدريج بهائيت به ‏Cult‏ تبديل مي شود»! حال آن که بر فرض قبول هذیانات آقای موسوی، طبق تعاریف موجود در همان «فرهنگ سیاسی غرب» مورد اشارهء ایشان، این بعضی کالت ها هستند که در صورت از بین نرفتن به فرقه تبدیل می شوند نه برعکس! (۱۰)

ایشان در جایی دیگر با توجه به همین توهّم «کالتی بودن» جامعهء بهائی به علت داشتن تشکیلات، اعترافی عجیب می کند که قابل توجه نهادهای ایرانی و جهانی حقوق بشر است:

«با اينکه چندين مرکز متولي برخورد و مقابله با اين پديده ها است تا کنون تنها برخورد امنيتي به خوبي صورت گرفته اما ديگر برخورد امنيتي تنها کارساز نيست و متأسفانه در حوزه فرهنگي بسيار ضعيف عمل کرده ايم. موسوي خلأ قانوني را يکي از دلايل عمده عدم برخورد جدي با فرقه هاي انحرافي خواند و گفت: علاوه بر شفاف سازي و آگاهي بخشي، تنها راهکار برخورد با فرقه بهائيت، قطع ارتباط تشکيلات بهائيت با جامعه بهايي است.» (۱۱)
و در اعترافی دیگر در ارتباط با «خلأ قانونی» مزبور، که افشاکنندهء «سناریوی کالت» امثال ایشان و آقای لاریجانی برای قانونی کردن ستم و محرومیّت های وارده بر بهائیان ایران است، در نشست تخصصی “بررسی مسائل مربوط به جریان‎های عرفانی و شبه‌دینی” از سوی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ٢٩/٤/۸۹ چنین می گوید:

«با توجه به اینکه در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای همسایه مانند پاکستان و هندوستان قوانین ضد فرقه وجود دارد اما در کشور ما، این قوانین وجود ندارد و ما از این موضوع بی بهره هستیم لذا می بینیم که امروز برای صدور رأی، قاضی در موارد جدی نیاز به فتوای مراجع دارد.» (۱٢)
اعتراف ایشان به این معنی است که تا حال ٣٢ سال است مراجع شیعه و قضات آن در جمهوری اسلامی، بدون وجود «قوانین ضدّ فرقه» (!) -یعنی غیرقانونی- انواع ستم ها را بر بهائیان وارد کرده اند، و حال در سناریوی جدید با تقلید از غرب و کشورهایی امثال هندوستان و پاکستان، در صددند با جلوه دادن دیانت بهائی به عنوان یک «کالت»، ظلم و ستم بر بهائیان را «قانونی» کنند! سی و دو سال است که ظلم غیر قانونی (!) کرده اند، و حال که زمین و زمان از ستمگری ایشان بر بهائیان- و نیز بر ملت شریف ایران- با¬خبر شده اند در صدد قانونی کردن ستم (!) برآمده اند! از عنوان و بهانهء «فرقهء ضاله» برای از بین بردن جامعهء بهائی طرفی نبسته، به دنبال آنند که با کالتی جلوه دادن آن، بخاطر وجود تشکیلات شورایی آن، بهائیان را از صفحهء تاریخ محو کنند!

:ملاحظه فرمایید در همانجا چه گفته اند

«این کارشناس بهائیت با تاکید بر تشکیلاتی بودن فرقه بهائیت راه مقابله با آن را جدا کردن جامعه بهائی از تشکیلات دانست: در حال حاضر قضیه تشکیلاتی بودن بهائیت است که برای نظام ایجاد خطر می کند و اگر تشکیلات از بهائیت گرفته شود این فرقه به تاریخ می پیوندد.» (١۳)

باید پرسید اگر به قول ایشان «بهائیّت» (١٤) در زمان حضرت شوقی ربانی (سال ۱۹٢۱ م.) دارای تشکیلات شد و به «کالت» تبدیل گردید و علت «به تاریخ نپیوستن» آن وجود تشکیلات مزبور است، پس چرا قبل از آن (١۸٤٤م. تا ١٩٢۱م.) طی هفتاد و هفت سال، همان جامعه، بدون وجود تشکیلات و علیرغم کشتار بیش از ٢۰۰۰۰ نفر و زندانی و تبعید و شکنجهء هزاران نفر از ایشان و مواجهه با صدها ردیهء ضد بهائی و سایر تضییقات و بلایای وارده، نه تنها باقی ماند، بلکه چنان جوشید و خروشید و بالید که به تأسیس همان تشکیلات اقدام نمود و تا حال نیز علیرغم ادامهء ستم ها پابرجا ایستاده است و از صفحهء تاریخ هم محو نگشته است؟!

برای توجّه بیشتر آقای موسوی باید اضافه نمایم که در این ٢۹ماهی که هفت نفر مدیران بی گناه جامعهء بهائی و دهها نفر دیگر را که در غیاب تشکیلات معمول جامعهء بهائیان ایران به امور ایشان رسیدگی می کردند، ظالمانه به زندان انداخته اید، آیا ملاحظه نفرمودید که چه غوغایی از طرف فرهیختگان ایران زمین در دفاع از هم میهنان بهائی شان بلند شد؟! مثلاً آیا بیانیهء «ما شرمگینیم» را ندیدید؟! (١۵) آیا هنوز هم متوجه نشده اید دلیل اصلی و علت تامهء بقای جامعهء پویای بهائی، وجود تشکیلات آن نیست، بلکه قوّهء نافذهء کلام الهی حضرت بهاءالله است و همین قوّهء الهیه است که در نظم بدیع و اداری و تشکیلات بهائی جریان یافته و عاقبت با مشورت و همکاری همهء جهانیان، صلح جهانی و وحدت عالم انسانی را بر روی زمین مستقر خواهد ساخت.

امّا چه سود که امثال آقای موسوی از شدت کینه فراموش کرده اند برخلاف دیگر جوامع دینی، تشکیلات روحانی-اداری بهائی محصول افکار و آراء علماء و شخصیت های بهائی نبوده است، بلکه مشروع و منصوص قلم خود حضرت بهاءالله در آثار مکتوب ایشان است و از آن نوع تشکیلاتی نیست که در ذهن متوهّم آقای موسوی نقش بسته. (١٦) این تشکیلات و جامعهء بهائی چندین دهه است که در سازمان ملل و کشورهای غربی و حتی در همان هند و پاکستانی که خود آقای موسوی به آنها به عنوان کشورهای دارای قانون ضد کالت اشاره کرده اند، نه تنها به عنوان جامعه ای دینی دارای رسمیّت بوده است، بلکه مورد تمجید آنان به خاطر فعالیت های مفید و سازندهء اخلاقی و فرهنگی و اجتماعی در زمینه هایی از جمله حقوق بشر و تعلیم و تربیت و تساوی حقوق زن و مرد و صلح عمومی و وحدت جهانیان و توسعهء اجتماعی- اقتصادی در سطوح ملی و بین المللی بوده و می باشد. (١٧)

امثال آقایان لاریجانی و موسوی در برابر افکار جهانی برای توجیه و عملی کردن محو و سرکوب تدریجی بهائیان ایران، با مکر و حیله ای از همان نوع که قریشیان در برابر شاه حبشه علیه جناب جعفر و مسلمین پناهنده به کار بردند (۱٨) در برابر سازمان ملل و جهانیان و مجامع حقوق بشر به قوانین ضد کالتی در غرب و هند و پاکستان استناد و اشاره می کنند، اما نظرات رسمی همین مراجع و دول را در تأئید و تحسین و رسمیّت جامعهء بهائی به عنوان جامعه ای «دینی» و نه «کالتی» عمداً پنهان می سازند.

به عنوان نمونه، دادگاه عالی آلمان رأیی چنین صادر کرده است: «ماهیت امر بهائی به عنوان یك دین و جامعۀ بهائی به عنوان یك جامعۀ دینی، چه در حیات روزانه و چه در سنت فرهنگی و رأی عامّه و چه بنا بر علم تطبیق ادیان واضح است و شكّی در آن نیست.» (١٩) در مورد هندوستان کافی است بدانیم مهاتما گاندی بر خلاف رهبران سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی گفته است: «ایمان به بهائیت تسلیت‌بخش عالم انسانی است» (٢۰) و نیز جمعی از فرهیختگان هند اخیراً در اعتراض به حکم ٢۰سال زندان برای هر یک از هفت مدیر دربند بهائی در زندان رجائی شهر، بیانیه صادر کردند (٢۱) و سال هاست که حکومت هند به دیانت بهائی رسمیت داده و بهائیان در آنجا جهت رفاه مادی و معنوی ملت طرح های بیشمار اجتماعی و اقتصادی راه اندازی نموده اند و دولت هند بجای آنکه مانند ایران سه جوان بهائی را که در شیراز به کار مشابهی دست زده بودند سه سال زندانی کند (٢٢) از ایشان تقدیر و تشکر نموده است. در مورد پاکستان نیز همین بس که استاد محمد اقبال لاهوری مسلمان می گوید:«همه خطوط و سیر های متنوع فکری ایرانی را بار دیگر به صورت یک ترکیب جامع در نهضت دینی بزرگ ایران جدید می توان یافت، یعنی در آئین بابی و بهائی.» (٢۳) و نیز نیازی نیست برای امثال آقایان لاریجانی و موسوی که از کارشناسان ضد بهائی اند، رسمیت جامعهء بین المللی بهائی در سازمان ملل به عنوان جامعه ای دینی و غیر سیاسی از سال ۱۹٤۹م. و بیانیه های سازمان را در دفاع از حقوق بهائیان ایران یادآوری کنیم. (٢٤)

با آنچه ذکر شد، لابد آقایان لاریجانی و موسوی و امثال ایشان که عقیم و بی ثمر بودن نتایج نقشه ها و سناریوها و پروژه ها و اقدامات ضدّ بهائی اسلاف خود را در دوران قاجاریه و پهلوی مشاهده نموده اند، باید بدانند که «سناریوی کالت» نیز در محو و سرکوب بهائیان عاقبت ثمری ندارد و جامعهء بهائی ایران همچون ۱٦٧سال گذشته پابرجا و مستقیم خواهد ماند (٢۵) و به ایران عزیز و ایرانیان شریف که غالباً پشت و پناه هم میهنان بهائی خود بوده و هستند، خدمت خواهد کرد؛ چه که ایشان:

«جز محبوب ، مقصودی ندارند و جز وصال کمالی نجويند . به پَرِ توکّل پرواز نمايند و به جناح توسّل طيران کنند . نزدشان شمشير خونريز از حرير بهشتی محبوب تر است و تير تيز از شير اُمّ مقبول تر…اين اصحاب را بلا، فنا نکند و اين سفر را قدم ، طی ننمايد و اين وجه را پرده ، حجاب نشود.» (٢٦

حامد صبوری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یادداشت ها و مأخذ:یادداشت ها و مأخذ:
۱- http://www.sanayenews.com/content/view/24085/78
٢- http://bahaism-news.blogfa.com/post-41.aspx
http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=113356
http://www.adyannews.com/114/1848-news.html
http://www.javanonline.ir/Nsite/FullStory/?Id=307004
http://www.adyan.net/114/2063-news.html
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8702300482
http://www.hawzah.net/Hawzah/Magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID=7151…
http://www.iqna.ir/fa/news_detail.php?ProdID=583438
http://www.javanonline.ir/Nsite/FullStory/?Id=306544
http://www.saharnews.ir/view-12411.html
۳- پاسخ اکاذیب ایشان در آدرس های مذکور در یادداشت های ١ و ٢ را در سایت های «نقطه نظر»، «نگاه»، «ولوله در شهر»، … از جمله در آدرس های زیر ببینید:
http://www.velvelehdarshahr5.info/content/view/114/46/
http://www.ketabhayebahai5.info/kankashi-dar-bahai-setizi
http://www.bahai-projects95.info/taxonomy/t/16
http://www.velvelehdarshahr5.info/content/view/138/37/
http://www.velvelehdarshahr5.info/content/view/138/37/
http://noghtenazar5.info/node/610
http://noghtenazar5.info/node/854
http://noghtenazar5.info/node/746
http://noghtenazar5.info/node/499
http://noghtenazar5.info/node/683
از جمله شگردهای آقای موسوی تحریف پیام های بیت العدل اعظم مرکز جهانی بهائی است. برای مقایسهء تحریفات مزبور با اصل پیام ها و روشن شدن اکاذیب ایشان، به دو لینک زیر مراجعه فرمایید:
http://www.universal-house-of-justice-messages5.info/
http://noghtenazar5.info/taxonomy/term/39
٤- “Bahais have to answer to the courts in Iran because they engaged in cult-type activities contrary to the the most basic human rights of the people,” Mr Larijani told the UN Human Rights Council.
http://www.bbc.co.uk/news/10494631
http://www.human-rights-iran.org/view.php?objnr=1262
۵- در این مورد از جمله رجوع شود به: http://www.adyannews.com/156/1356-news.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Cults_and_governments
http://www.skepticfiles.org/xhate/csdm.htm
٦- در این خصوص که دیانت بهائی نه کالت است و نه فرقه، بلکه دینی الهی است، از جمله رجوع شود به مقالهء آقای بهروز ثابت با عنوان «خلط مبحث در نشست حقوق بشر»، در پاسخ به ادعای آقای لاریجانی.
http://www.negah5.info/quotes/quotes/2010-02-21-19-10-59
نیز: مقالهء «دین است و فر قه نیست» http://www.velvelehdarshahr5.info/content/view/109/
٧- http://www.sanayenews.com/content/view/24085/78
٨- http://www.sanayenews.com/content/view/24085/78
٩- http://aeenebahai5.info/node/505
١۰- http://www.adyannews.com/156/1356-news.html
١١- «بهائیت و شیوه های مقابله» http://www.rahva.ir/104/11118-89.html
١٢- http://gozashtehalayande.blogfa.com/post-77.aspx
۱۳- http://gozashtehalayande.blogfa.com/post-77.aspx
طرح جدا کردن جامعهء بهائی از تشکیلات روحانی-اداری آن سالهاست که در دستور کار تئوریسین های ضد بهائی جمهوری اسلامی ایران بوده است و حال هم ادامه دارد. در این مورد رجوع شود به کتاب «طلوع عشق» در آدرس:http://www.ketabhayebahai5.info/tolooi-eshgh
همچنین طرح از بین بردن جامعهء بهائی نیز ۱٦٧سال است که مدّ نظر بوده:
http://noghtenazar5.info/node/588
١٤- کلمۀ «بهاءالله» عربی است و به معنای «شکوه خداوند» می باشد. دینی که حضرت بهاءالله بنیان نهادند، «امر بهائی» یا «دیانت بهائی» یا «دین بهائی» خوانده می شود. کاربرد اصطلاح «بهائیت» برای آن درست نیست.http://bahaullah.persian-bahai.org/notes/
١۵- http://www.we-are-ashamed.com/pages/languages/fars6cc.php
برای دیدن نمونه هایی دیگر، از جمله: http://news.persian-bahai0.info/
http://noghtenazar5.info/node/479
١٦- در مورد «نظم بدیع» و «نظم اداری» بهائی، از جمله ببینید: http://noghtenazar5.info/node/443
http://www.aeenebahai95.info/taxonomy/t/169
http://www.ketabhayebahai5.info/negahi-tazeh
http://www.bahai-projects95.info/taxonomy/t/369
http://www.bahai-projects95.info/taxonomy/t/455
http://www.velvelehdarshahr5.info/content/view/156/37/
http://www.velvelehdarshahr5.info/content/view/157/37/
http://www.velvelehdarshahr5.info/content/view/158/37/
نیز کتاب «نظم جهانی بهائی» در : http://reference.persian-bahai0.info/fa/t/alpha.html
١٧- http://www.aeenebahai95.info/node/2073
http://www.aeenebahai95.info/taxonomy/t/17
http://www.ketabhayebahai5.info/negahi-tazeh
http://www.bahai-projects95.info/taxonomy/t/369
١٨- http://www.velvelehdarshahr5.info/content/view/138/37/
۱٩- بیانیۀ قرن انوار، ص ۱۰۵. آلمان از کشورهایی است که در مورد کالت ها قوانینی دارد:
http://www.adyannews.com/156/1356-news.html
٢٠- http://aeenebahai95.info/node/262
٢١-http://news.bahai.org/sites/news.bahai.org/files/documentlibrary/iu_indiaOpenLetter.pdf
٢٢- http://www.bahai.org/persian/persecution/newsreleases/06-02-08
٢٣- http://aeenebahai95.info/node/60
٢٤- http://aeenebahai95.info/node/264
http://www.agahee.org/taxonomy/t/39
http://news.persian-bahai.org/yaran-special-report-un-statements
٢۵- در این مورد تمنا آن که پیام بیت العدل اعظم الهی راجع به ایران و ایرانیان و بهائیان، مورّخ ٢٦ نوامبر ٢٠٠۳ مورد تعمق قرار گیرد: http://www.velvelehdarshahr5.info/content/view/114/46/
٢٦- لوح شکرشکن، حضرت بهاءالله.

http://news.gooya.com/politics/archives/2010/09/110319.php – منبع

 

3 Responses

  1. سردبیر

    2010/09/18 01:48

    علی جان، از نوتت تشکر میکنم . دنبال لیست کامل یادداشتها میگشتم که با کمک نوت تو کار ساده شد تمام ۲۶ نوت هماکنون در این مقاله نقل شده است. قربانت

    پاسخ

Leave a Reply