بنا به گزارشها حکم‌های زندان رهبران بهائيان به ده سال کاهش پيدا کرده است

, , Leave a comment

BWNS16 Sep 2010 — ۱۳۸۹ / شهریور ۲۵

نيويورک- بنا به گزارش‌های رسيده احکام زندان‌های بيست ساله برای هفت مدير جامعۂ بهائيان ايران کاهش پيدا کرده است.

جامعۂ جهانی بهائی مطلع شده است که روز گذشته به وکلای اين هفت نفر به طور شفاهی گفته شده احکام زندان آنها از بيست سال به ده سال کاهش يافته است.

اين هفت زندانی، بهروز توکلی، وحيد تيزفهم، مهوش ثابت، جمال‌الدين خانجانی، سعيد رضائی، فريبا کمال‌آبادی، و عفيف نعيمی، اعضای گروهی در سطح ملی بودند که با اطلاع حکومت ايران، به نيازهای اوليۂ جامعۂ سيصد‌هزار نفری بهائيان ايران رسيدگی‌ می‌کردند.

محاکمۂ اين افراد که بيست ماه بدون هيچ اتهامی در زندان بودند، طی شش جلسۂ کوتاه دادگاه، که از ۲۲ دی‌ ماه سال گذشته آغاز شد، برگزار گرديد. در مدتِ زندانی بودن به آنها کمتر از يک ساعت اجازه ملاقات با مشاوران حقوقی داده شد. دادگاه در ۲۴ خرداد ۱۳۸۹ پايان يافت.

از جمله اتهام‌های اين افراد فعاليت‌ عليه نظام اسلامی، و راه‌اندازی تشکيلات غيرقانونی بود. اتهام هائی که زندانيان به طور کامل و مطلق تکذيب کردند.

پس از صدور حکم دادگاه اين افراد از اوین به زندان گوهردشت کرج منتقل شدند.

صدور حکم‌های زندان بيست ساله برای هريک از متهمان مورد اعتراض کشورهای مختلف جهان، از جمله استراليا، کانادا، فرانسه، آلمان، هلند، نيوزيلند، بريتانيا و ايالات متحده قرار گرفت. اتحاديه اروپا و رئيس پارلمان اروپا نيز، همراه با نهادهای متعدد دفاع از حقوق بشر، و گروه‌ها و افراد بيشماری به اين اعتراض‌ها پيوستند.

گزارش ويژه – محاکمۂ ياران ايران

سرويس خبری جامعۂ جهانی بهائی گزارش ويژه‌ای شامل مقالات و اطلاعاتی در بارۂ مديران زندانی بهائی، شرح حال، زندانی شدن، محاکمه و حکم داد‌گاه، و اتهام‌های آنها منتشر کرده است. منابع ديگری در مورد سوابق آزار بهائيان در ايران نيز در اين بخش آمده است.

اين گزارش را می‌توانيد اين نشانی بخوانيد.

منبع http://news.persian-bahai.org/story/240

 

Leave a Reply