دمتون گرم از حرف حساب!۰

, , 1 Comment

Screen shot 2010-10-03 at 12.46.42 PMگاهی، بهترین و موثرترین روش آشکار کردن بی پایگی و تعصبات جاهلانه دروغها و افتراهای آشکار و مبرهن، و پرده برداشتن از حماقت جاری از آن، همان طنز و مزاح است. در اینجا چند فقره که با ذوق شیرینی و در کمال صراحت بوسیله جوانانی تهیه شده است به حظورتان تقدیم میگردد.  وبه یاد روزهائی که در کوچه های ایران به منظور ابراز تشکر از حرف حساب میگفتیم: دمتون گرم بابا.۰

سردبیر، بهائیان در آئینه مطبوعات

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=FotlzPJa7xc[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=gVYi51xqW-Y[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=gnb__dezR4M[/youtube]

 

One Response

Leave a Reply