ما جاسوس نیستیم – نمایشنامای پر مزاح از منصور تائید

, , Leave a comment

همانطور که چندی قبل ذکر شد، طنزو مزاح بهترین وسیله نشان دادن بی اساسی بودن دروغهای شاخ و دم دار است. در یک نمایشنامه فکاهی، منصور تائید سوء تفاهمهایی که حول و حواشی اقلیلتها در ایران است رابه طورجالبی مورد تفکر قرار میدهد. بار دیگر «دمتون گرم بابا»۰ اطلاعات مربوت به نمایشنامه را در اینجا ببینید۰

سردبیر، بهائیان در آئینه مطبوعات

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=s2Td8LsgFhM&feature=player_embedded[/youtube]

http://www.wearenotspies.com/Ma_Jasoos/Ma_Jasoos_Neesteem,_a_play_by_Mansour_Taeed.html منبع

 

Leave a Reply