سران دینی بریتانیا خواهان آزادی هفت مدیر بهائیان ایران هستند

, , Leave a comment

BWNSلندن، ١٤ مهر (٦ اکتبر) – برجسته ترین سران دینی بریتانیا خواهان آزادی هفت مدیر بهائی که در ایران مشغول گذراندن احکام زندان هستند، شده اند.

بیانیه ای از رهبران دینی بریتانیا – که صدور حکم برای این هفت نفر را «نقض فاحش حق اساسی و انسانی آزادی دین» توصیف می کند – به امضای اسقف اعظم کانتربری که رهبر کليسای جهانی انگلیکان است؛ اسقف اعظم کلیسای کاتولیک وست مینستر؛ خاخام اعظم جمعیت های عبریان متّحد کشور؛ و نایب رئیس انجمن مسلمانان بریتانیای کبیر رسید.

این بیانیه اشاره می کند که با وجود تقاضاهای جامعۀ بین المللی از مقامات ایرانی برای پیروی از «هنجارهای انسانی و قانونی»، این هفت نفر «به دلایلی که در نگاه همۀ ناظران مستقل صرفاً بر مبنای دین ایشان است» محکوم شدند.

در بیانیه آمده است: «این احکام بخشی از تصویر وسیع تر آزار طاقت فرسای جامعۀ بهائی را در طول سال-های بسیار تشکیل می دهد.»

هفت رهبر بهائی –فریبا کمال آبادی، جمال الدّین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضائی، مهوش ثابت، بهروز توکّلی و وحید تیزفهم- همه اعضای یک گروه ملّی بودند که با اطلاع حکومت ایران در رسیدگی به حداقل نیازهای روحانی جامعۀ ٣٠٠ هزار نفرۀ بهائیان ایران کمک می کردند.

بنا به گزارش، این هفت نفر پس از گذراندن بیش از ٢٠ ماه در زندان، بدون تفهیم اتهام، و شش جلسۀ مختصر دادرسی، هر یک به خاطر اتهاماتی از جمله فعالیت های تبلیغی علیه نظام اسلامی و تأسیس تشکیلات غیرقانونی به ٢٠ سال زندان محکوم شدند. همۀ اتهامات کاملاً و بدون قید و شرط تکذیب شدند. ماه گذشته گزارش شد که این احکام به ١٠ سال زندان کاهش یافته اند.

رهبران دینی بریتانیا نوشتند: «ما این عمل را نقض فاحش حق اساسی و انسانی آزادی دین می دانیم و از حکومت ایران می خواهیم وظایف خود را تحت مادۀ ١٨ اعلامیۀ حقوق بشر سازمان ملل انجام دهند و پرونده را بازبینی نموده و تضمین کنند که رفتار با این ‘زندانیان’ مطابق عدالت و روند قانونی، چنان که در قانون اساسی و مدنی ایران تعریف شده، باشد.»

«ما از همۀ دولت ها و مردم خیرخواه دعوت می کنیم که از مقامات ایرانی بخواهند این تصمیم را مورد بازبینی قرار داده، آزار جامعۀ بهائی را متوقّف سازند.»

در بیانیه آمده: «ما در این زمان دشوار مراتب همدردی خود را با جامعۀ بهائی اعلام می داریم و امیدواریم که نگرانی گسترده و فزایندۀ بین المللی از این مسئله سبب شود مقامات ایرانی این بی عدالتی آشکار را تصحیح کنند.»

این بیانیه به امضای عالیجناب روآن ویلیامز، اسقف اعظم کليسای کانتربری؛ عالیجناب وینسنت نیکولز، اسقف اعظم کلیسای وست مینستر؛ خاخام اعظم لرد ساکس؛ شیخ ابراهیم موگرا، نایب رئیس انجمن مسلمانان بریتانیا و رئیس ادیان برای صلح در بریتانیا؛ آقای جی لاخانی، مکتب هندو؛ آقای آرجان وکاریا، امین صلح، رئیس فورم هندوی بریتانیا؛ دکتر ایندارجیت سینگ، شبکۀ سازمان های سیک؛ و دکتر ناتوبای شاه، پزشک و جرّاح، شبکۀ سازمان های برهمایی، انجمن ادیان دهارمیک رسیده است.

گزارش های مربوط به صدور حکم برای هفت رهبر بهائی باعث اعتراض هم صدای دولت ها، سازمان های حقوق بشر، گروه ها و افراد بیشمار دیگر در سطح جهان شده است. در ٤ شهریور (٢٦ اوت)، کاردینال کیث اوبرین –اسقف اعظم سن اندروز و ادینبورگ و رئیس انجمن اساقفۀ کاتولیک اسکاتلند- نیز زندانی شدن این هفت نفر را محکوم کرده، آن را «تجاوزی شدید به عدالت و اساساً نقض فاحش حق انسانی آزادی عقیده» توصیف کرد.

دکتر کیشان منوشا، مدیر امور خارجۀ جامعۀ بهائیان بریتانیا، گفت: «ما از همدردی و همبستگی با برادران در بند مان در ایران که از سوی رهبران دینی برجستۀ بریتانیا ابراز شده، عمیقاً تحت تأثیر قرار گرفتیم.»

دکتر منوشا گفت: «این بیانیه سبب دلگرمی و نیرو گرفتن بهائیان سراسر بریتانیا خواهد شد.»

گزارش ویژه -«محاکمۀ هفت رهبر بهائی»

خبرگزاری جامعۀ جهانی بهائی گزارش ویژه ای شامل مقالات و اطلاعاتی در زمینۀ زندگی این هفت رهبر بهائی در ایران و زندان، محاکمه و صدور حکم برای آنان و نیز اتهامات وارده به ایشان منتشر کرده است. این گزارش منابع بیشتری نیز دربارۀ آزار جامعۀ بهائی ایران ارائه می کند.

گزارش ویژه را می توانید در اینجا بخوانید.

—-

منبع  http://news.persian-bahai.org/story/242

 

Leave a Reply