دوستار فرهنگ ایرانی کیست؟ راپرتی از آقای مبیدی و آقای صدر

, , Leave a comment

کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی سالهاست که توسط جامعه بهايی به کمال وقار، نظم و ترتیب در شیکاگو هر سال برگذار میگردد. این کنفرانس مراتب احترام جمیع شرکت کنندگان و ناظران  را در طی این سنوات جلب نموده است. در ماه اوت گذشته چهره های آشنای چون آقای میبدی و آقای صدر به این گردهمائی دوستداران فرهنگ ایرانی دعوت شده و شرکت نمودند. راپرت این کنفرانس را از خود ایشان بشنوید و آنرا با ادعاهای دولت محترم جمهوری اسلامی ایران که مدعی به اتهاماتی به بهائیان چون مفسد فی الارض و فعالیت بر علیه نظام و غیره و غیره است مقایسه نمائید. در پایان برای عدم تعصب و قدرت بینش و عدالت این دو شخش محترم با آنها تبریک قلبی خود را ابراز میداریم.۰

سردبیر، ایران پرس واچ

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=yD4wZMgOAm0[/youtube] [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=-6oLf4u8YB4[/youtube]

 

Leave a Reply