روزشمار واقعه تخريب منازل بهاييان در روستاي ايول

, , 1 Comment

تابستان آگاهی - ترویج حقوق بشر در ایرانايول، روستای دورافتاده‌ای در استان مازندران در ۹۰ کيلومتری شهر ساری است.1389

هفته ی آخر خرداد ماه 89 تخلیه ی منازلی از بهائیان ایول که انبار مسلمین بود وآماده نمودن آن برای تخریب ، که این موضوع توسط بعضی از محلی ها تلفنی به صاحبان منازل اطلاع داده شد .۰

در آخرین روزهای بهار جلسه ای محرمانه در کیاسر برای اجرای طرح تخریب منازل بهائی در ایول دائر شد که در آن نمایندگانی از بخشداری و استانداری ودادسرا وتعدادی از محلی از جمله سردار رحیم لیالی ( سپاه قدس طهران )و هم قطارش سردار عباسی چوپینی حضور داشتند.۰
1/4/89

وقت اداری مراجعه ی نمایندگانی از بهائیان ایول به بخشداری کیاسر و بیان موضوع که مورد انکارواقع شد و چنین اقدامی را غیر قانونی و غیر شرعی دانسته و غیر ممکن شمردند واجرای آن رامنوط ومشروط به اجازه ی بخشداری دانستند و با همه این شرح وتفصیل مطلب مزبور به جهت اطلاع و پیگیری کتباً تنظیم وبه نهاد مزبور داده شد . ( بخشدار در اداره نبود با معاون وی آقای احمدی ملاقات صورت گرفت .)۰
1/4/89

موقع عصر سه دستگاه لودر یا بلدوزر توسط تریلی یدکش در مرگولنگه (اول عبور فرعی ایول)پیاده شد . و تعدادی کامیون و لودر از روستاهای اطراف در محل حاضرگردید .۰
1/4/89

غروب آفتاب کارتخریب به فرمان سردار رحیم لیالی با رمز یا صاحب الزمان ادرکنی شروع گردید و دستگاه ها ی سنگین آهنی به جان منازل خشت وگلی احبا افتادند . و قرار بود که تا صبح یعنی به فاصله ی 12 ساعت عملیات تخریب اتمام پذیرد ،ولی مجاورت منازل بهائیان با منازل مسلمین و تکیه محل ، اتمام تخریب کامل 12ساعته رابه 8روز درازا کشانید ، زیرا ناچار شدند که منازل مزبور را با دست به وسیله ی بیل و کلنگ خراب نمایند .و تمام این مدت تخریب عبور فرعی ایول را بسته ومحل را قرنطینه نمودند .۰
2/4/89

رجوع یک گروه ی 18نفره از صاحبان منازل به بخشداری کیاسروطرح دعوی راجع به تخریب و شنیدن مطالب گذشته و ارائه ی شکایت به نهاد مزبور با امضاء همگی حاضرین .(بخشدار در اداره نبود. سیلی شب قبل در منطقه آمده بود،بخشداربرای سرکشی رفته بود مأموریت . مجــــدد با آقای احمدی ملاقات صورت گرفت .)۰
2/4/89

حضور 4نفر از نمایندگان ایولی در فرمانداری ساری وملاقات فرماندار وتوضیح راجع به واقعه تخریب منازل بهائیان در ایول . فرماندار شبیه مطالب بخشداری کیاسر مطرح واین عمل را غیر قانونی وغیر شرعی دانست. نامه ی کتبی هم ارائه شد.۰
2/4/89

همان گروه وملاقات با معاون استانداری در استانداری ساری ومشابه مطالب بالا.۰
2/4/89

ضرب وشتم محمود پیری درایول : وی به همراه خواهرش هدیه وبرادروخانمش علی وفاطمه بدون اطلاع از جریان تخریب وارد ایول شدند و نرسیده به درب منزل توسط مومن و جواد ممانعت به ورود حیاط خود شدند و چون علت را پرسیدند جواب شنیدند که محل قرنطینه است و کسی حــــــق ورود نداردوباید فوری خارج شوند وآنان برای دورزدن ماشین کمی جلوتررفتند و در این حین دیدند که تعدادی افراد بالای ساختمان مشغول کندن حلب سقف و چوب هستند ودرهمین زمان جواد صدا می زند حاجی بیا پائین ارازل و اوباش وارد محل شدند و مومن هم محمود رامورد ضرب وشتم قرار داده وآنان رااز محل بیرون می کنند و بلافاصله بعد این قضیه عبور مــحــل را بسته و شبانه روز کشیک می کشیدند که کسی وارد محل نشود .۰

نامبردگان بلافاصله به دادسرای کیاسر رفته و طرح شکایت و دعوی از این حادثه می نمایند واین که به چشم خود دیدند که افرادی مشغول تخریب منزلشان هستند . آقای قاضی ناصری در پشت همان برگه خطاب به ریاست پاسگاه تلمادره آقای فلاح می نویسد ، که موضوع را بررسی و گزارش به دادگاه نماید و نامه را افراد مزبور تحویل پاسگاه می نمایند، ولی مأمورین پاسگاه تحقیق را در آن زمان انجام ندادند و موکول به وقت دیگر نمودند .۰

2/4/89

ایجاد مزاحمت برای خانواده ی فرامرز روحانی : فرامرز روحانی به همراه همسرش فریده و سید محمد درخشان و خانم فخریه عالیشاهی در حین عبور خارج روستای ایول توسط ماشینی سواری که گشت محلی بود ومراقب بودند کسی وارد روستا نشود ، متوقف می شود مومن و جواد از آنان کارت شناسائی درخواست نموده وبه آنان اخطارمی نمایند که وارد محل نشوند و زود آن مکان راترک گویند . چون علت را می پرسند می گویند که ایول قرنطینه است .۰

این افراد هم مانند اقدام فوق به دادسری و پاسگاه مراجعه می نمایند وتشکیل پرونده می شود .۰

3/4/89

جمعی هفت نفره از بهائیان ایول به همراه نامه ای که شرح ماوقع تخریب منازل بهائیان بوده را برای بار سوم به بخشداری کیاسرمی برند . این بار بخشدار در اداره ی مزبور حضور دارد و دو نفر با نامه به نزدش می روند وی وقتی نامه راخواند معترض این می شودکه نامه ی اولی به بخشداری چون این نهاد را متهم در تخریب دانسته لذا پیگرد قانونی و قضائی دارد در حالی که متن نامه حکایت از این داشته که طبق گفته ی محلی ها این اقدام از قبل با بخشداری هماهنگی شده است ومطلبی که خود بخشدار در ملاقات سال قبل به آن اشاره داشت که ایولی های مسلمان مکررمی آیند و پیگیرتخریب منازل بهائیان هستند . و مرتب این موضوع را مطرح و نویسنده نامه را تهدید به مراجع قضائی و اقدام علیه نظام و از این مطالب می گفت که به او گفته شد که آنچه شما به آن اشاره دارید مهم است نه همین لحظه افرادی که در ایول مشغول تخریب منازل هستند و البته اقدام آنان اهمیتی ندارد و چون این گفته شد عصبانی شد و خواست که گوینده طرف خودرابیرون کند ودر نهایت گفت که شکایت شما به بخشداری مربوط نمی شود و من گزارش خود را به همراه پیگیری قضائی اتهام مزبور تحویل دادگاه خواهم داد .۰

3/4/89

هفت نفر مزبور بعد از بخشداری به دادسری نزد قاضی ناصری رفتند.و مجدد شکایتی دیگر تنظیم و تحویل وی دادند و ابرام واصرار نمودند که جلوی تخریب را بگیرد وی گفت که هنوز به دادگاه گزارشی از ایناقدام نشده است ولذا کاری نمی تواند بکند ومثال زد که وقتی قتل اتفاق افتاد ودادگاه متوجه شد که کسی کشته شد آنوقت می رود دنبال قاتل وامور مربوط به آن واز نظر قاضی باید تخریب کامل می شد و بعد سر فرصت مامور برود ببیند که چه واقع شده است و اقدام قبل از وقوع جرم ابداً اهمیتی نداشت وبعد آن افزود که دادسری در جریان این موضوع نیست و ممکن است حکمی از مراجع بالا باشد وقتی حکمی رارهبریا رئیس جمهوربدهد دیگرکسی نمی تواند کاری انجام دهد وبه این وسیله توجیه نمود که عاملین از مرجع بالاحکم تخریب دارند . قاضی نامه را پاراف نمود وداد که به پاسگاه تلمادره برای پیگیری داده شود .۰

3/4/89

هفت نفر مزبور بعد از دادسری به پاسگاه تلمادره رفتند و طبق معمول رئیس نبود و نامه ی قاضی تحویل معاون پاسگاه شد . وی از هفت نفر یکی یکی بازجوئی به عمل آورد وپروند ای تنظیم نمود وهر چه خواهش شد که مأموری به ایول برود و ببیند که محلی ها چه می کنند به بهانه ی نداشتن نیرو موافقت ننمود وگفت که باید صبر کنید تا مامور بیاید . افراد مزبور را تا حدود آخر وقت اداری نگه داشت آخرهم کاری صورت نگرفت.۰

3/4/89

چهار نفر دیگر از بهائیان ایول برای پیگیری و تعقیب پرونده ی تخریب به فرمانداری و استانداری شهر ساری رفتند ولی آنان رااجازه ی ملاقات با استانداروفرماندارندادند به مسئولین ذی ربط مطالب شان را بازگو ونامه ای تسلیم دو نهاد مزبور نمودند .۰

3/4/89

دربازجوئی متهم بهائی دراداره ی اطلاعات ، بازجو طرح تخریب منازل بهائیان ایول را مردمی یاد نمود و معلوم گردید که اداره ی مزبور کاملاً در جریان این واقعه بوده است .۰

4/4/89

اکبرموفقی که برای پیگیری جمع آوری محصول کشاورزی به نزدیکی ایول رفته بود توسط سرنشینان پراید مشکی مورد تعقیب قرار گرفت و در خارج از محل در حدود دو کیلومتری آن متوقف شد و توسط صفرعلی اسماعیلی مورد ضرب و شتم قرار گرفت نامبرده بعد آن به طرف صندوق عقب ماشین خود رفته و داس را برداشت که حمله نماید اکبرکه پسرش هم همراه وی بود از محل گریختند ولی درحین گریز وفرار ضربه ای به ماشین وی زدند که آثارش باقی ماند . در این حادثه چشم اکبر هم آسیب دید. سید جواد درخشان هم حضورداشت وعکس العملی نسبت به این حادثه نداشت.اکبر به خاطر فامیلیت با جواد و صفرعلی شکایت ننمود . البته چند روز بعد سید جواد حضوری و برادرصفرعلی تلفنی از وی عذر خواهی نمودند .۰

5/4/89

سه نفرازدوستان ایول با وکیل با تجربه در مرکز ملاقات نمودند و راهنمائی گرفتند که روند پیگیری قانونی را بتوانند به سهولت انجام دهند وبرای این کارقرارگذاشته شد که دو نفر وکیل را دوستان ایول وکالت دهند تا پیگیر پرونده ی ایول شوند . ظرف چند روز بعد احبای ایول به دو نفر وکیل مراجعه و به تنظیم وکالت نامه پرداختند . و آنان رسماً کار خود را شروع نمودند .۰

7/4/89

تنظیم شکایت یکی ازکشاورزان بهائی ایول وارسال آن به ده ارگان دولتی درطهران توسط پست پیشتاز ، و دو روز بعد همان نامه به سه ارگان مرکز استان نیز ارسال شد و حتی یک مورد جواب دریافت نگردید و همچنان سکوت مسئولین ادامه دارد .۰

8/4/89

محصول کشاورزی توسط احبای ایول جمع آوری شد .۰

8/4/89

چون سکوت مسئولین همچنان ادامه یافت اولین مصاحبه با رسانه های خارج از ایران انجام شد و به دنبال آن تعداد دیگری از افراد مصاحبه نمودند . و قضیه این حادثه که از همان روزهای اول در سایت ها اعلام شده بود بعد وسیع جهانی پیدا کرد ولی همچنان اولیای امور ساکت ماندند .۰

8/4/89

پایان کار تخریب و رفتن مامور پاسگاه تلمادره به دستور قاضی دادگاه کیاسر به ایول جهت تحقیق و تنظیم پرونده . روز بعد این پرونده نزد قاضی جهت اظهار نظرارسال شد .۰

12/4/89

ملاقات با راننده ی لودردر شهرستان نکا که هم در تخریب منازل دخالت داشت وهم شاهد عینی صحنه های تخریب بود . وی تعدادی ازهمکارانش را که دراین واقعه شرکت داشتند معرفی نمود. روز بعد ملاقات با شاهد عینی دیگر که محلی بود و روایت تخریب داشت وافرادی که در این جریان مدخلیت داشتند را معرفی نمود . وهمچنین چند نفر از احبای ایول با فرد جویباری کهنه خرین که ماشین مزدا 1600 داشته و مقداری از حلب و چوب را به او فروخته بودند را پیگیری نمودند . ۰

13/4/89

ازاداره ی اطلاعات قائم شهر تلفنی با یکی از افراد مضروب بهائی ایولی کسب اطلاع از ماوقع جریان ایول را نمودند ومخاطبشان کامل توضیح داد که چه گذشته است .۰

13/4/89

تشکیل اولین مرحله از دادگاه در کیاسر : به تاریخ 8/4/ برگه ی احضاریه به دادگاه به شماره ی 35/89/304/6351 را فرامرز روحانی و شماره ی بعدی آن را محمود پیری دریافت نمودند که به اتفاق همراهانی که در تاریخ 2/4/ از طرف صفر علی اسماعیلی و سید جواد درخشان مورد ضرب وشتم وتوهین واقع شدند راس ساعت5/9 صبح روز یک شنبه 13/4 در دادگاه کیاسر حضور یابند . افراد مزبور به اتفاق چند نفر همراه عازم دادگاه شدند . شب قبل که پیامی راجع به ایول وصول شده بود قبل به دادگاه در کیاسر خوانده و انرژی گرفته شد و بعد افراد مزبور وارد محوطه ی دادگاه شدند در حیاط دادگاه به غیر از صفر علی و جواد تعدادی تجمع کرده و به محض ورود شاکیان بهائی شروع به شعار دادن نمودند : مرگ بر بهائی ، جاسوس اسرائیلی ؛ مرگ بر اسرائیل و… در همین حین سربازی جلو آمد وخطاب به آنان که چه خبر است و آنان را ساکت نمود . قاضی جدا یکی یکی افراد بهائی را خواست وجریان واقعه را از آنان شنید وسپس صفر علی و جواد را هم خواسته و آنان انکار نمودند که بی خبر از قضیه هستند .به غیر از دو نفرمسلمان ایولی ، افراد دیگرحاضر درمحوطه ی دادگاه عبارت بودنداز : فیض الله برادر صفر علی ، فتحعلی درخشان ، قاسم نوریان وبرادرش شیرعلی ، محمد حسین فلاحپورو برادرش محمد علی و برادر دیگرش نادعلی ، محمد حسن فلاحپور ، نقی ملائی ، حسین رجبی (عضو شورای اسلامی محل)،رستم اولی،علی لیالی ، ایلیاس لیالی ، خسرو مجیدی وحسین قلی غفاری.۰

15/4/89

سفر سه نفر از دوستان بهائی ایولی به روستای ترکام (از روستاهای مجاور ایول ) و ملاقات با برادران عمادی (پسر خاله های رحیم لیالی ) و دو برادر یزدانی و فردی بنام ابراهیمی که متفقاً حادثه ی تخریب منازل بهائیان ایول را اقدامی غیر انسانی دانسته و چنانچه لازم بوده که این کار انجام شود بایستی قانونی انجام می شد نه اقدام افرادی که از نظر آنان بی فرهنگ و بی سواد قلمدادشدند .در ضمن اینکه برادران عمادی مطرح نمودند که رحیم قبل اقدام به تخریب با آنان مشورت داشته و خواسته که به او در این مورد کمک نمایند ولی قبول نکردند . و خواهر زاده شان که بوسیله رحیم تطمیع شده و با لودر در خدمت وی بود بوسیله ی آنان مورد سرزنش و اقع شد و نقل می کردند که خواهر زاده شان روزانه حدود 150 هزار تومان با دستگاه لودرکار می کند در این تخریب در یک شب به او 400 هزار تومان پرداختند . دیگر اینکه برادران یزدانی توسط روحانی که در سال 62 در ترکام حضور داشته و آنان را نهی از شرکت در تظاهرات ایول و اخراج بهائیان نموده بود افتخار می کردند که بحمدالله در واقعه ی آوارگی بهائیان ایول نقشی نداشتند و این در حالی بود که جوانان سنور(از روستاهای مجاور ایول )آمده بودند که به همراهی آنان به ایول بروند و با ایولی های مسلمان ودیگر مردمان روستاهای مجاور در ثواب وعقاب اقدام مزبور شرکت کنند .۰

15/4/89

شکوائیه ای ازتخریب منازل بهائیان ایول ومطالب پیرامون آن تهیه و به امضاء کلیه ی بهائیان ایول رسیده و به 12 نهاد وارگان دولتی طهران واستان پست پیشتاز شد وبعضی از بهائیان ایول نیزاقدام انفرادی در این مورد داشتند ولی حتی یک مورد جواب دریافت نشد .۰

16/4/89

اولین لایحه و شکوائیه توسط دو وکیل پرونده ی ایول تنظیم و به دادگاه کیاسر تحویل شد و یکی از وکلاء از تخریب منازل بهائیان ایول دیدن نمود .۰

21/4/89

در تلمادره علیرضا ملائی ایولی مطرح نمود که خانواده های ملائی در حادثه ی تخریب دخالتی نداشتند و احمدی سنوری راننده ی نیسان نقل نمود که 10 روز قبل از شروع تخریب (20/3) ، به اواز طرف شورای اسلامی ایول اطلاع دادند که منزل ضرغام موفقی راکه برای انباراستفاده می کرد تخلیه نماید زیرا می خواهند تخریب کنند . وی در حالی که این کار را انجام داد تلفنی به فامیلش ضرغام هم اطلاع داده بود .۰

24/4/89

چند نفربه نمایندگی ازطرف احبای ایول با نمایندگان مردم ساری در مجلس شورای اسلامی آقایان شجاعی و یوسف نژاد ملاقات حضوری نمودند و شرح ماوقع را بیان داشتند و شکایت دسته جمعی احبا را نیزبه این دونفر داده و هر دو قول رسیدگی دادند . همچنین مدیر کل دادگستری استان نیز ملاقات حضوری شد و درجریان ما وقع ایول قرار گرفت . 3 روز بعد حاج آقا نظری از علمای شهر ساری نیز ملاقات حضوری گردید ودرجریان این قضیه نصیحت نمود که احبا به دامن اسلام بیایند وایشان مساعدت خواهد نمود .۰

27/4/89

با دعوت دو وکیل به دادگاه کیاسر، نزد قاضی ناصری وارائه ی لایحه ای دیگربه وی خواستار روند سریعتری از پرونده شدتد .دو وکیل با دستور قاضی به پاسگاه تلمادره رفته و با مامور پاسگاه به ایول رفتند و صورت جلسه ای تنظیم و ضمیمه پرونده نمودند .۰

29/4/89

چند نفر از دوستان ایولی با چند نفر از دوستان حقوق دان ملاقات و راهنمائی در روند فعالیت شکایات فردی و جمعی شدند .۰

30/4/89

از طریق پیام دوست امور مربوط به ایول بازگو شد و حوادث و وقایع گذشته و حال آن مطرح گردید ونامه ی یک کشاورز بهائی به ارگان های دولتی نیزقرائت گردید. انجمنی ازاماءالرحمن که چندی قبل فراهم شده بود از جانب خود نامه ای تنظیم و به نهادهای دولتی ارسال داشتند .۰

4/5/89

به گفته ی محلی های مسلمان ایول ، رحیم لیالی بروال نمیه ی شعبان دوسال قبل (1387) غلامحسین الهام را که در دولت نهم و سال مزبور سخنگوی دولت بود و اینک عضو شورای نگهبان است را به ایول دعوت نمود تا در جشن نیمه ی شعبان ایول شرکت داده و شاهکار تاریخی خویش و اعوان وانصارش رادر ایول به وی نشان دهد .۰

6/5/89

حاج آقا طبرسی امام جمعه ی ساری توسط چند نفرازاحبای ایولی ملاقات شد و حضوراً موضوع ایول به ایشان منتقل شد .۰

26/5/89

در ملاقات های اخیر مسئولین معلوم شد که امروز شورای تامین امنیت شهر موضوع خاص آن راجع به واقعه ی اخیر ایول می باشد . در این شورا عضوی از نهادهای سیاسی و قضائی و دینی حضوردارند .۰

26/5/89

دو وکیل امروزهم به دادگاه دعوت شدند لایحه ای تنظیم شد که اگرپاسگاه نیروی انتظامی از عهده ی تحقیق و روشن شدن واقعه ی تخریب و شناسائی عاملین آن عاجز است پرونده به اطلاعات نیروی انتظامی منتقل شود تا با تسریع بیشتر کار پیش رود وپرونده تکمیل شود . سپس از دادگاه کیاسر طی نامه ای ازجانب قاضی به پاسگاه رفته و به همراه مامور پاسگاه به ایول رفتند و صورت جلسه ای در آنجا تهیه گردید وضمیمه ی پرونده شد .۰

30/5/89

یکی از وکلا به پاسگاه تلمادره رفته و پرونده ی ایول را با مامور نزد قاضی در دادگاه کیاسر آورده تا به رویت قاضی برسد وهمزمان صفر علی و سید جواد هم به دادگاه احضار شده بودند و مثل قبل اظهار بی اطلاعی از تخریب نمودند و خود را مبری از این واقعه قلمداد نمودند . با اتمام کار دادگاه مامور را همراه پرونده به پاسگاه تحویل دادند.۰

7/6/89

چند نفر از دوستان ایول به دو روستا از روستاهای مجاور ایول ، اروست و قلعه سر، سفر نمودند و متنی که با راهنمائی وکیل تهیه شده بود از این که معتمدین و مطلعین روستاهای مجاور ایول اظهار نظر نمایند که بهائیان در گذشته ساکن ایول بوده اند یا خیر ؟ وچه اطلاعاتی در مورد سکونت و تخریب منازلشان دارند . چون یکی از مواردی که مسلمین ایولی مطرح می نمایند این است که بهائیان ازایول رفته وکسی ازآنان درایول خانه ومنزلی نداشته است . به هرحال ضمن این که چند نفری امضاء نموده وتائید مطلب داشتند اظهار نمودند که دادگاه آنان رااحضارنماید تا جریان ما وقع را به سمع قاضی برسانند. وهمگی این اقدام مسلمین ایول را نفی وطرد نموده وعاملین آن را لعنت و نفرین نمودند . نظیر همین اقدام به روستای چالو درتاریخ 15/6 انجام گرفت ودو برگه استشهادیه که به امضاء چندین نفر از روستاهای سنور و چالو و اروست و کلکنار و شبان خیل رسیده بود ضمیمه ی پرونده شد .۰

31/6/89

پرونده توسط پاسگاه تلمادره به دادگاه کیاسرارسال شد و وکیل نیز در دادگاه حضور یافت و لایحه ای دیگر در ادامه هر چه سریعتر پرونده به قاضی داده شد و قاضی به پاسگاه نوشت که مامور پاسگاه از رو ستاهای اطراف ایول تحقیق به عمل آورد . پیرو همین خواسته ی قاضی ، مامور پاسگاه تلمادره به همراه وکیل به3 روستای عالی کلا و کی کلا و لنگر سفر نمودند و صورت جلسه ای راجع به سکونت وتخریب منازل از معتمدین محل تهیه گردید . همین اقدام مجدد در روز 4/7 توسط همان مامور از روستای سنور و ترکام صورت گرفت وهمگی اذعان داشته اند که بهائیان ازقدیم الایام درایول زندگی می کردند و بعد از انقلاب آنان را بیرون کرده و اخیراًشنیدیم که منازلشان را تخریب نمودند .۰

11/7/89

مجدد دادگاه کیاسر توسط قاضی ناصری تشکیل شد وکیل پرونده ایول حضور یافت و صفرعلی اسماعیلی نیزحاضر گردید . درمحوطه ی دادگاه دو نفر ایولی علی نوریان و خسرو مجیدی که ازهم شکایت زمین داشتند نیز حاضر بودند . تاخیر حضور قاضی در دادگاه سبب شد که وکیل بتواند با افراد مزبور گفتگوئی داشته باشد . وکیل ابتدا خسرو را کنار کشید و راجع به تخریب منازل بهائیان ایول سوال نمود وی گفت که اطلاعی ندارد ولی اذعان داشت که بهائیان 30 سال قبل که در ایول بودند مصدرکارهای خیروآبادانی محل بودند . سپس علی نوریان (فرق) را به حرف گرفت وی گفت که شبانه چندین دستگاه لودر وکامیون از طهران وساری وسمنان به ایول آوردند و تا صبح تخریب کردند و رفتند و نه کسی را دیدیم ونه کسی را شناختیم ولی برای من هم سوال است که چرا از بخشداری و فرمانداری و استانداری و پاسگاه کسی نیامد که ببینند که اینان چکار دارند می کنند ومطمئناً بدون هماهنگی این کار را نکردند . به اضافه ی این که خانه همه خشت و گلی بود و همه خراب بود وآنان آمدند صاف کردند و منزلی وجود نداشت . بعد صفرعلی را به طریقی وارد بحث نمود وی که خیلی آتشش از آن دو تندتر بود گفت فقط رافت اسلامی است که نظام با این بهائی ها کاری ندارد و الا همه ی آنها را باید کشت اینها خدا ندارند من کتابهای آنها را خواندم پر از مطالب ضد قرآن واسلام است اینها می گویند که خدایشان در عکا است اینها صهیونیسم هستند و جای تاسف که تو داری از آنان دفاع می کنی البته آنان را سر کیسه می کنی خوب است و چون وکیل استناد به قوانین اساسی نمود که همه ی ایرانیان بدون هیچ تبعیضی در ظل قانون اند و مال و جان آنان باید حفظ شود وازحقوق شهر وندی برخوردارند ولی صفر علی می گفت که قانون چیه ببین ولی فقیه چه چیزی درمورد آنان می گوید تو بی جهت وقت خودت را داری می گیری اینها کارشان تمام است و بزودی همین ظرف یک ماه دیگر تمام زمین های آنان فروخته و تقسیم می شود اینها در خارج و داخل برعلیه نظام کارمی کنند و فکر می کنند که با این کارها می توانند به نظام ضربه بزنند فکر تغییر نظام را باید ازخود دورکنند وبعد بازشروع کرد به تهمت وافترا بستن به بهائیان ایول و کاملاً دیدگاه تحجر حجتیه را مطرح می کرد که قاضی آمد و وکیل وصفرعلی نزد قاضی رفتند صفرعلی دو نامه در دست داشت که به زعم او با آن کن فیکون خواهد کرد را به قاضی داد و وکیل هر دو نامه را از قاضی گرفته و کپی تهیه نمود نامه ای که امضاء صفرعلی و سید جواد را دارد مطرح میکند که نامه ی دبیر شورای نگهبان راجع به زمین بهائیان ضمیمه است ودخالت شان درتخریب هم کذب است . نامه ی این دونفر تاریخ 10/7 را دارد در حالی که نامه ی 10 تن از مسلمین ایول خطاب به آقاي جنتی دبیر شورای نگهبان ، تاریخ 28/5/89 را، ودراین نامه اشاره شده که وضعیت 30 هکتار زمین بهائیان ایول که سران آنان به آمریکا وانگلیس واسرائیل رفته و بقیه هم مهاجرت نموده اند را معلوم نماید و با پارافی که توسط وی شده موضوع راارجاع به تصمیم ستاد اجرائی فرمان امام داده و تاریخ 25/6/89 را دارد .۰

در حال حاضر این پرونده از پاسگاه نیروی انتظامی خارج و به دستور قاضی برای پیگیری بیشتر و مشخص شدن عاملین واقعه به نهاد اطلاعات نیروی انتظامی واگذار شده است .۰

15مـهـر1389 ایول

—-

http://new.agahee.org/node/3020 منبع

 

One Response

Leave a Reply