بازداشت دو شهروند بهايي ساكن تنكابن

, , Leave a comment

يكشنبه 25 مهر خبرگزاری هرانا1389

خبرگزاری هرانا –  دو شهروند بهايي ساكن شهرستان تنكابن ( از استان مازندران ) به نام هاي وحيد سليم ايقاني و آقاي قادري صبح روز شنبه 24 مهر ماه 1389 توسط ماموران اداره اطلاعات شهر مزبوربازداشت شده اند .۰

Mazandaranبنا به اطلاع گزارشگران هرانا، نامبردگان ابتدا به اداره اطلاعات تنكابن سپس به دادسراي انقلاب اين شهر برده مي شوند كه پس از ساعتي بازجويي به زندان شهر ساري منتقل مي گردند .۰

در حال حاضر اين دو شهروند بهايي در زندان شهرساري نگهداري مي شوند و هيچگونه اطلاعي در مورد دليل بازداشت نامبردگان به خانواده ها يشان ارائه نشده است .۰

http://www.hra-news.org/1389-01-27-05-24-07/4628-1.html منبع

 

Leave a Reply