اخراج يك دانش آموز بهايي از دبيرستاني در شهر ساري

, , Leave a comment

خبرگزاری هراناسه شنبه 18 آبان

خبرگزاری هرانا – سحر ثابتیان دانش آموز بهایی به دلیل اعتقاد به آئین بهایی از دبیرستان اخراج شد

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، يك دانش آموز بهايي  به نام ” سحر ثابتيان ” كه  در حال تحصيل در دبيرستان الزهراء شهرستان ساري بوده است بيش از يك هفته است از روز يك شنبه 9 آبان ماه  از دبيرستان مذكور اخراج و از تحصيل محروم شده است. گفتنی است، دليل اخراج نامبرده ، پاسخ به اهانت هاي دبير ديني به عقايد و باورهاي مذهبي اش ذكر شده است .۰

پدر این دانش آموز در نامه ای به ریاست کل آموزش و پروش استان مازنداران نسبت به اخراج فرزندش اعتراض کرده و حق تحصیل وی را مغایر با حقوق شهروندی دانسته است.۰

وی در این نامه می گوید:” روز شنبه مورخ 8 آبان 89 ساعت درس “دینی و زندگی” معلم مربوطه نسبت به دین و عقاید مذهبی دخترم بی حرمتی کردند، دخترم با اجازه معلم و در نهایت ادب و احترام، فقط پاسخگوی سوالت ایشان بوده و هیچ عمل خلاف قوانین مدرسه، انجام نداده اند. فردا همان روز یعنی یک شنبه از سر جلسه امتحان درس “آمار” ایشان را به دفتر مدرسه احضار نمودند، و طی یک تماس تلفنی با خانواده اضهار داشتند: “بیائید دخترتان را با پرونده ببرید. ایشان از مدرسه اخراجند”

متن کامل نامه خانواده این دانش آموز به ریاست کل آموزش و پروش استان مازندران
متن کامل نامه خانواده این دانش آموز به ریاست کل آموزش و پروش استان مازندران

متن کامل نامه خانواده این دانش آموز به ریاست کل آموزش و پروش استان مازندران

http://www.hra-news.org/1389-01-27-05-24-07/5037-1.html منیع

 

Leave a Reply