زمین های کشاورزی بهائیان روستای ایول به بیت رهبری تقدیم می شود/ به همراه اسناد

, , Leave a comment

پنجشنبه 20 آبان ايول، روستای دورافتاده‌ای در استان مازندران در ۹۰ کيلومتری شهر ساری است. IVEL1389

خبرگزاری هرانا – به دنبال نامه ای که ده نفر از مسلمین روستای ایول به جنتی دبیر شورای نگهبان نوشتند و در آن اشاره به سکونت 100 ساله ی بهائیان در ایول که بیش از 30 هکتار زمین و خانه سرا دارند و متقاضی قیمت گذاری و واگذاری آن به مسلمین شدند و جنتی با مشورت حضوری با لاریجانی رئیس قوه ی قضائیه دارد متفق القولند که زمینهای مزبورمال ولی فقیه ، خامنه ای است و برای تصاحب آن باید ستاد 8 ماده ای امام وارد کار زار شود که نامه مزبور در ضمیمه آمده است .۰

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، به دنبال این جریان شورای اسلامی ایول نامه ای به روستاهای اطراف می نویسد که در کشت پائیزه که روال معمول هر ساله بهائیان ایول زمین های خود را کشت می کردند تراکتور در اختیارآنان نگذارند و زمین های آن ها را نکارند که این زمین ها مال بیت رهبری و در اختیار ستاد 8 ماده ای امام است که نمونه ای از این نامه که به روستای تلمادره نوشته شده نیز ضمیمه است .۰

بهائیان کشاورز ایولی که در تابستان امسال خانه هایشان تخریب گردیده به روال اقدام 27 ساله ی خود برای کشت پائیزه به دادگاه کیاسر نزد قاضی ناصری مراجعه می نمایند و نامه ای در همین مورد تقدیم وی می کنند(تاریخ نامه : 18/7/89 ) و قاضی دادگاه دستور کشت را صادر که با هماهنگی و حضوری مامورین پاسگاه تلمادره کار کشت زمین صورت گیرد . اولین نامه را قاضی در تاریخ 22/7/89 پاراف و دستور برای پاسگاه صادر نمود به علت خشکی زمین کار کشت عقب افتاد ور سید به بعد از بارانی که بارید و کشاورزان برای فراهم نمودن تراکتور به تلمادره مراجعه نمودند که مواجه با نامه ی شورای ایول شدند که به آن اشاره شد لذا مجدد نامه ای به دادگاه نوشتند وبه قاضی مزبور دادند به تاریخ 15/8/89 و مجدد قاضی دستور کشت را صادر نمود که بر اساس آن آقای فقهی دو دستگاه  تراکتوردر اختیار کشاورزان بهائی ایولی قرار دادکه کشت خود را انجام دهند . (هر دو نامه ضمیمه است )۰

کشاورزان بهائی ایولی به همراه مامورین پاسگاه تلمادره و دو تراکتور عازم روستای ایول و کشتزار خود شدند و زمین را بذ رپاشیده وتراکتور مشغول به شخم و کشت آن شد که یک نفر مسلمان ایولی به نام حسین قلی غفاری نزد آنان آمد که زمینها مال بیت رهبری است و کسی حق کشت آن را ندارد و به دو راننده دستور توقف کار داد که مامور پاسگاه از وی نامه طلب نمود و چون مدرکی نداشت گفت که کار کشت ادامه یابد فرد مزبور گفت ساعتی دیگر افراد از شهر می آیند و مانع کار می شوند که همین اتفاق افتاد .۰

صفر علی اسماعیلی به همراه فیض الله اسماعیلی و سید جواد درخشان ومنصور لیالی و نادعلی فلاحپور و حسین علی رجبی و عدهای دیگر در محل کشت حاضر شدند و صفر علی با تغیر و دستور و تحکم امر به خاموش کردن تراکتور و توقف کشت زمین نمود و مامور پاسگاه استوار خشت زر هر چه با او بحث و مذاکره نمود نتیجه نداشت و مرتب اعلان می کرد که زمین ها مال بیت رهبری است و کسی حق کشت ندارد وی که در فیلم مشخص است بالای تراکتور نشسته است و در حال صحبت که با فاصله و نیز خطراتی که تهیه ی فیلم داشته صدای وی صبط نشده ولی درحال توهین وتحقیر و فحاشی نسبت به بهائیان کشاورز است که در کنار زمین به او نظاره گر و تنها به جهالت و نادانی وی و قانون شکنی وشرارتش ناظرند و چون احتمال درگیری بوده لذا هیچ صحبتی نداشتند . با این اقدام خشت زر سرباز پاسگاه را گذاشت و رفت به پایگاه خود تا با فرمانده و قاضی در این مورد صحبت نماید و وقتی باز گشت دستور کشت را داده و دو راننده تراکتور را روشن نمودند که مشغول شوند و لی صفر علی و فیض الله و سید جواد جلو آمده و کار آن را متوقف نمودند و روی تراکتور و جلوی آن نشسته و ایستاده و مانع کار شدند و این قضیه کمی طول کشیده و چون ادامه ی کار ممکن نبوده لذا خشت زر به بهائیان کشاورز می گوید که تا من هستم و برای جلوگیری از درگیری به خارج از محل مراجعه کنند تا دستورات قضائی صادر شود لذا محل را ترک نمودند وی گزارش خویش را در این مورد نوشته و به تاریخ 16/8/89/ ضمیمه است

فردای آن روز نامه گزارشی مزبور به همراه نامه ای دیگر به قاضی دادگاه کیاسر داده شد و جریان مزبور به اطلاع ایشان رسید وی مجدد نامه را پاراف نمود و دستور کشت را داد و این نامه به تاریخ 17/8/89 که ضمیمه است به پاسگاه تحویل شد ولی به علت نبودن فرمانده و نداشتن نیرو کاری صورت نگرفت و آن چه اتفاق افتاد این که بیشتر زمینها به وسیله افراد مزبور شبانه مثل تخریب منازل زیر کشت رفت و چون این قضیه پیش بینی می شد و در بازگشت روز قبل آنان در زمینهای بهائیان مشغول کار بودند و مجدد به اطلاع مامورین پاسگاه رسیده بود و آنان نیز در گشت شبانه متوجه این اقدام غیر قانونی آنان شده بودند ولی با این حال نسبت به توقف کارشان ونیز دستگیری عوامل اقدامی صورت نگرفت و به سهولت ارتکاب جرم انجام شد .۰

امروز 18/8/89 مجدد نامه ای به همراه هرآنچه اتفاق افتاد به قاضی ناصری کتبا اطلاع داده شد وی هم مثل روال معمول قبل دستور کشت با نظارت مامورین پاسگاه داد ولی فرمانده پاسگاه که روز اول برای شروع کار مطرح نمود که حکم قاضی باید انجام شود و برای آنان فرقی نمی کند که کشاورز بهائی یا مسلمان و یا یهودی باشد این با اقدامی ننمود و هر آنچه حکم و دستور صادر شد روی کاغذ بود و قانون و مجری آن و قاضی و قضاوتش همه همچون تخریب منازل بهائیان هیچ اهمیتی و ارزشی نداشته ولی کار صفر علی ضابط 30 ساله ی بازنشسته دادگستری که نوچه رحیم لیالی ایولی در بیت رهبری و ارگانهای دیگر می باشد هم قانون وهم مجری و هم قاضی و بالخره همه کاره مملکت شده است که در حضور نماینده ی قانون و دستوراتش وارد کارزار می شود و همانطور که قبلا اعلان نموده بود که جنگ ما با بهائیان کشاورز ایولی مانند جنگ خیبر است و آنان را از رویتا رانده و محل را پاک نمودیم و خانه های آنان را تخریب کردیم و حال باید زمین های آنان را تصاحب کنیم و رهبر و بیت و ستاد او هم بهتری وسیله برای این منظور می باشند .۰

آنچه در واقعه تابستان د رتخریب بیش از 50 منزل و طویله احشام و انبار کاه و علوفه کشاورزان بهائی ایولی اتفاق افتا د و اینک زمینهای آنان که البته بخشی از آن در سال1362 یعنی بعد از اخراج بهائیا ن به بهانه ی وقف حضرت سید الشهداء تصاحب شده بود ما بقی آن هم امسال ودر این روزهای اخیر به عنوان مال ولی فقیه مورد تجاوز و تصاحب وغضب واقع شد و این نشان دهنده ی حکومت در سایه است که امروزه بالاخص نسبت به اقلیتهای مذهبی و گروهای دیگر بسیار پر رنگ ترو قدرت مند تر از قانون و نظام ظاهری عمل می نماید .۰

آبان 89

ویدیویی در این رابطه:۰

https://hra-news.org/Video/eyval002.mp4

اسناد بدست آمده از تماس های عوامل خودسر با مسئولین :۰

خبرگزاری هراناhttp://www.hra-news.org/1389-01-27-05-24-07/5093-1.html منبع

 

Leave a Reply