انتقاد آمریکا از نقض حقوق اقلیتهای مذهبی در ایران

, , Leave a comment

http://www.persian.rfi.fr/ نوشتۀ واسع محسن

گزارش سالانه وزارت امورخارجه آمریکا در مورد آزادی های مذهبی در جهان، نقض حقوق اقلیت های مذهبی در ایران را مورد انتقاد قرار داده است.۰

در این گزارش که همه ساله به کنگره آمریکا ارائه می شود آمده است که رویکرد دولت ایران در برخورد با آزادی مذهبی در این کشور همچنان رو به وخامت می رود.۰

گزارش وزارت خارجه آمریکا همچنان از “ایجاد فضای تهدید آمیز” برای اقلیتهای مذهبی غیر شیعه در ایران از جمله اقلیتهای مذهبی بهائیان، صوفیان، مسیحیان و یهودیان انتقاد کرده است.۰

این گزارش از جمله به بازداشتهای خودسرانه بهائیان و همچنین توقیف اموال آنان اشاره کرده و گفته است که اقلیتهای سنی در ایران برخورد های دولت با آنان را تبعیض آمیز توصیف می کنند.۰

بر مبنای این گزارش نزدیک به چهل و تن از بهائیان از جمله هفت تن از رهبران جامعه بهائیان در ایران زندانی هستند.۰

در این گزارش اعمال شدید کنترل دولت ایران بر گروههای مسیحی و مسدود کردن برخی مراکز مذهبی آنان و دستگیری شماری از کسانی که به مسیحیت گرائیده اند،نیز مورد انتقاد قرار گرفته است.۰

گزارش وزارت امور خارجه آمریکا، علاوه بر ایران، کشور های عربستان سعوی، سودان، ازبکستان، برمه، کره شمالی و چین را نیز در شمار کشور هایی قرار داده است که آزادی اقلیتهای مذهبی در آنها نقض می گردد.۰

***********

دکتر عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، بررسی وضعیت اقلیت های مذهبی در ایران را با این یادآوری آغاز می کند که ایران از سالها قبل، پیش از جمهوری اسلامی ایران، عضو کنوانسیون ضد تبعبض نژادی بوده است و هر چند سال یکبار نیز به این نهاد گزارش می دهد.۰

دکتر لاهیجی توضیح می دهد که کنوانسیون ضد تبعیض نژادی هرگونه تبعیضی را که شامل شهروندان کشور می شود، در بر می گیرد. وی در اشاره به فشار بر اقلیت های مذهبی می افزاید که تبعیض تنها اقلیت های مذهبی غیر مسلمان را در بر نمی گیرد و این فشار بخصوص در نقاطی که امور قومی و مذهبی با هم ادغام می شوند، مانند بلوچستان و کردستان، به شدت اعمال می گردد…..۰

http://www.persian.rfi.fr منبع

 

Leave a Reply