آزادی ساسان تقوا و هاله روحی، دو فعال مدنی بهایی

, , Leave a comment

ساسان تقوا و هاله روحی(PCED آذر17, 1389) جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی – ساسان تقوا و هاله روحی دو شهروند بهایی و فعال مدنی شهر شیراز که در حال طی کردن دوران 4 سال محکومیت خود بودند، امروز 17 آذر ماه آزاد شدند.

بر اساس گزارشات رسیده به جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، آزادی این دو فعال مدنی بنا بر «حکم رسمی دادگاه انقلاب شهر شیراز» بوده است.

بر اساس این گزارش، حکم آزادی خانم رها ثابت، سومین فعال مدنی بهایی شهر شیراز «در دست اقدام است.»

هاله روحی، ساسان تقوا و رها ثابت در اردیبهشت سال 1385 به همراه 51 نفر از فعالین مدنی شهر شیراز، به خاطر مشارکت در برنامۀ آموزشی برای کودکان محروم داخل و حومۀ شهر شیراز، بازداشت شدند.

منبع PCED http://www.edu-right.org/

 

Leave a Reply