بازداشت امید قنبری شهروند بهایی ساكن ساری

, , Leave a comment

آگاهی - ترویج حقوق بشر در ایران ماموران اداره اطلاعات ساری صبح روز پنجشنبه 18 آذر ماه 89 به محل كسب ” امید قنبری ” شهروند بهایی ساكن شهر مزبور مراجعه كرده و نامبرده را بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل کردند.۰

بنا به اطلاع گزارشگران خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران “هرانا”، متعاقب آن ماموران به موبایل همسر آقای قنبری هم تلفن كرده و از وی می خواهند به اداره اطلاعات مراجعه كند كه چون نامبرده در مسافرت بوده از حضور در اداره اطلاعات خودداری می كند.۰

قابل ذكر است طی چند ماهه اخیر امید قنبری ، سه بار به اداره اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفته است و محل كسب و منزلش نیز در 28 مهر ماه مورد بازرسی ماموران امنیتی قرار گرفته است .۰

یاداوری می گردد در حال حاضر یك شهروند بهایی به نام ” سپیده معصومی ” در حال سپری كردن دوران محكومیت در زندان ساری می باشد .۰

http://new.agahee.org/node/3179 منبع

 

Leave a Reply