آتش زدن محل کسب و تهدید جانی بهاییان رفسنجان برای نهمین بار

, , Leave a comment

دوشنبه ، 13 دی 1389 ، mortazavi2010092511343067013:33

جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی – محل کسب و مغازه یکی دیگر از شهروندان بهایی شهر رفسنجان،این بار همراه با نامه ای تهدید آمیز در تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۸۹  به آتش کشیده شد.


طبق گزارشات رسیده  به جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی ، متصدیان این امر پس از آتش زدن نهمین مغازه متعلق به بهائیان در شهر رفسنجان، و انداختن نامه ای با عنوان اخطاریه و تعهدنامه به داخل مغازه، بهاییان این شهر را تهدید کرده اند که در صورت عدم امضای این تعهد نامه، «ریشه های استعمار را در این شهر خواهیم خشکاند»

پیش از این نیز در طی ۴۰ روز گذشته،  ۸ مغازه متعلق به شهروندان بهایی طی ۱۴ بار هجوم افراد ناشناس به آتش کشیده شد.

این در حالیست که به گفته صاحبان این مغازه ها، پیگیری های به عمل آمده و مراجعات به استانداری کرمان، نماینده رفسنجان در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون امنیت ملی و نیروی انتظامی استان کرمان، هنوز بی نتیجه مانده است و حتی شرکتهای بیمه نیز میزان واقعی خسارتها را به بیمه گذاران  پرداخت نکرده اند.

در ادامه نامه تهدید آمیز از سوی مهاجمین را ملاحظه می کنید.

نامه تهدید آمیز از سوی مهاجمین رفسنجان
نامه تهدید آمیز از سوی مهاجمین رفسنجان

Screen shot 2011-01-09 at 11.48.47 AM منبع http://edu-right.co.cc/index.php?option=com_content&view=article&id=461:1389-10-13-10-08-47&catid=72:1389-09-27-22-19-08&Itemid=234


 

Leave a Reply