یک دانشجوی محروم از تحصیل بهایی به چهار سال زندان محکوم شد

, , Leave a comment

رادیو فردا۱۳۸۹/۱۰/۱۳

فؤاد خانجانی دانشجوی محروم از تحصيل بهايی به چهار سال حبس تعزيری محکوم شد.۰

به گزارش «جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی» فؤاد خانجانی در تاريخ ۷ ارديبهشت ۱۳۸۹ پس از احضار به دفتر پيگيری وزارت اطلاعات بازداشت شده بود.۰

بر اساس این گزارش، آقای خانجانی پيشتر به علت اعتقاد به آیین بهايیت، از سازمان مديريت صنعتی در اصفهان اخراج گرديده بود.۰

اين دانشجوی محروم از تحصيل، نوۀ جمال الدين خانجانی يکی از هفت رهبر بهاییان است که از حدود دو سال و نیم پیش در زندان به سر می برند.۰

http://www.radiofarda.com/archive/news/20110103/143/143.html?id=2265780 منیع

 

Leave a Reply