تهران: صدور حکم برای آقای نیما حقّار

, , Leave a comment

سرویس خبری جامعۀ بهائی
BWNS(۲۶ بهمن ۱۳۸۹ (۱۵ فوریه ۲۰۱۱)
آخرین خبرها از ایران

دادگاه آقای نیما حقّار اهل تهران اخیراً برگزار شد و او را به پنج سال زندان محکوم كرد. آقای حقّار در ۱۳ بهمن ۱۳۸۷ (۱ فوریه ۲۰۰۹) دستگیر و در زندان اوین زندانی و سپس در ۲۱ اسفند ۱۳۸۷ (۱۱ مارچ ۲۰۰۹) با قرار وثیقه آزاد شده بود. محل سکونت او یکی از دوازده خانه ای بود که در ۲۵ دی ۱۳۸۷ (۱۴ ژانویه ۲۰۰۹) در تهران بازرسی شد

http://news.persian-bahai.org/2011021510 منبع

 

Leave a Reply