شیرین عبادی تعهد خود را به دفاع از یاران

, , Leave a comment

روز ۱۵ اسفند ۱۳۸۶ (۵ مارس ۲۰۰۸)، مهوش ثابت- معلم و مادر دو فرزند – پس از احضار به مشهد برای مذاکرyaranه در بارۂ خاکسپاریيک بهائیدستگير شد و از آن تاريخ زندانی‌است. او ۱۷۵ روز اول اين دوره را در سلول انفرادی گذراند.

دو ماه بعد، در ۲۵ ارديبهشت ۱۳۸۷ (۱۴ مه)، شش عضو سرشناس جامعۂ بهائيان ايران نيز پس از هجوم به خانه‌هاشان در ساعات اوليۂ بامداد دستگير و به زندان مشهور اوين منتقل شدند. اين دستگيری‌‌ها مشابه موارد هول‌آوری بود که در سال‌های اوليۂ دهۂ ۶۰ منجر به دستگيری و متعاقباً قتل جمعی از رهبران جامعۂ بهائيان ايران شد.

 [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=v6aqHimeroQ#t=23m18s[/youtube]

 

 منبع:http://www.youtube.com/watch?v=v6aqHimeroQ#t=23m18s

 

Leave a Reply