سه شهروند جوان بهایی در اصفهان دستگیر شدند

, , Leave a comment

saman_golshanipeyman_panahهنوز از آزادی سه شهروند بهایی بازداشت شده در اصفهان خبری نبود که سه نفر دیگر دستگیر شدند. این روزها آزار و فشار بر بهاییان اصفهان هر روز شدت می گیرد. از دستگیری و هجوم به منازل و مصادره اموال و اخراج از دانشگاه و مدرسه گرفته تا برگزاری دادگاههای غیر منصفانه و احکام سنگین حبس


در ادامه همین روند، صبح روز گذشته جمعه 13 اسفند ماه 89،ثمن گلشنی 18 ساله، رومینا احراری و پیمان پناه 16 ساله در اصفهان و توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند
پیشتر نیز در 24 بهمن 89، انیسا مطهر و میثاق محمد علی پور در منازلشان و پس از هجوم و تفتیش خانه هایشان بازداشت شدند و هنوز از آزادیشان خبری نیست. همان روز منزل فرهود اشتیاق از دیگر شهروندان بهایی اصفهان مورد یورش نیروهای امنیتی قرار گرفت و در منزل توسط ایشان شکسته شد ولی از آنجا که نامبرده در خارج از منزل بود، مدتی بعد و در پی احضاری به اطلاعات اصفهان، دستگیر شد. روز بعد، آراد اشتیاق، دانش آموز 16 ساله به علت اعتقاد مذهبیش از دبیرستان اخراج گردید

و اینک 3 تن دیگر؛ آن هم دانش آموز و جوان. به نظر می رسد دانش آموزان بهایی نه تنها امید رفتن به دانشگاههای کشورشان را ندارند، بلکه باید در این تنگنای اجتماعی امروز ایران، آینده ای تنگ تر در پس میله ها بر خود ببینند. و این است روزگار شکوفه های ایران زمین، در این گردباد بیداد

 تصویر سمت راست: پیمان پناه
تصویر سمت چپ: ثمن گلشنی

knabar_logohttp://khabarnavard.blogspot.com/2011/03/blog-post.html: منبع

 

Leave a Reply