مشهد: دستگیری آقای فرهاد امری و خانم ضیائیه اسحاقی شعاعی

, , Leave a comment

BWNS۱۶ اسفند ۱۳۸۹ (۷ مارس ۲۰۱۱)

آخرین خبرها از ایران

در ۱۱ دی ۱۳۸۹ (۱ ژانویه ۲۰۱۱)، آقای فرهاد امری و خانم ضیائیه اسحاقی (شعاعی) هر دو ساکن حومۀ مشهد پس از بازرسی محل سکونت شان و ضبط مطالب مربوط به آئین بهائی، توسط مأموران وزارت اطلاعات دستگیر شدند

http://news1.persian-bahai.org/2011030702 منبع

 

Leave a Reply